Flere i arbeid, for bedre infrastruktur

Infrastrukturutvikling handler om å styrke næringslivets konkurransekraft, skape bedre bo- og arbeidsregioner, og er viktig for å skape sysselsetting. Vi har derfor bevisst prioritert reformer og bevilgninger i samferdselssektoren.

Siden regjeringsskiftet er samferdselsbudsjettet økt med nesten 20 mrd kr, tilsvarende 50 %. Det gir resultater. Etter mange år med realnedgang i vedlikehold av vei og jernbane, så er det nå kraftig vekst. På to budsjettår er vedlikeholdssatsingen nesten doblet – til 9,3 mrd kr. Dette er tiltak som er høyst nødvendige og gir rask sysselsettingsgevinst, og hvor kontraktene nesten utelukkende går til lokale/regionale bedrifter. I tillegg har vi økt planleggingsarbeidet for å bygge ny vei og jernbane. Bevilgningen er nesten firedoblet, til ca 3 mrd kr.

Det er gledelig å konstatere at 94 % av Vegvesenets kontraktsverdier gikk til norske entreprenører i 2015. Dette er opp fra 70% i 2013 og enda lavere i 2012. Kanskje et resultat av at mine forgjengere reiste til EU for aktivt promotere norske prosjekt for utenlandske selskap, noe vi ikke har gjort. Vi ser at norske entreprenører viser seg konkurransedyktige – de vinner på pris og kompetanse.

Fra 2017 endres kontraktene i retning av at det blir flere tildelingskriterier enn pris. Og Vegvesenet har nå sagt at det skal være maksimalt to nivåer av underentreprenører, noe som bidrar til mer oversiktlige forhold. Mens mediedebatten har gitt inntrykk av at kontraktsverdiene øker kraftig, så viser Vegvesenets tall at det kun unntaksvis er kontrakter over en milliard kr.

Også på jernbanen ser vi at norske entreprenører får de fleste kontraktene. I perioden 2013 til 2015 gikk over 90 % av det vanlige jernbanekonktraktene til norske selskap. Unntaket er kontrakten for Follobanetunnelen – hvor hoveddelen gikk til utlandet, men hvor Jernbaneverket anslår at ca 30-40 % av de sysselsatte i prosjektet likevel vil være nordmenn.

Satsingen på infrastruktur er bokstavelig talt livsviktig. Vi har bak oss et par år med et rekordlavt antall drepte i trafikken. Jeg er overbevist om at økt satsing på vedlikehold, bygging av midtdelere og rumlefelt er med på å bidra til færre alvorlige ulykker. Dette skal vi fortsette med. Det skal være trygt å ferdes i trafikken. Vi er ikke i mål, men det går i riktig retning.

De neste månedene har vi konkrete og spennende planer og utredninger som skal på plass. Samferdselsdepartementet har ansvar for Nasjonal transportplan. Våre fagetater la frem deres vurderinger i 2016. Nå har jeg reist land og strand rundt for å hente innspill, og før påske legger vi frem våre helhetlige planer for 2018-2029. Landet skal bygges som aldri før.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser