No Image

Raskere og mer effektivt

November 6, 2014 Ketil 3

Aftenposten har i flere artikler nylig minnet om lang tidsbruk i planlegging og utbygging av infrastruktur. Tidligere har fagfolk uttrykt frustrasjon over det samme. Jeg les mer