Offensiv kollektivsatsing i byene

Aps Harald Schjelderup i Bergen hevder H/FrP ser på dårlig byluft og bilkø som naturlover. Det er selvsagt tull, og slike påstander er dårlig utgangspunkt for en saklig debatt. For bare en uke siden besøkte jeg Bergen, og presenterte regjeringens offensive politikk for kollektivtrafikk i byene. Schjelderup vet altså bedre, men legger dette bort når han skriver. La meg derfor gi et kort sammendrag for avisens øvrige lesere, som ønsker å diskutere og realisere gode løsninger.

Regjeringen la i fjor fram vår kollektivhandlingsplan. Et hovedelement er å bygge boliger, arbeidsplasser og kollektivtrafikk i sammenheng. Vi må gjøre det enklere og mer attraktivt for folk å velge kollektive reisemiddel på de litt lengre turene. Allerede i opposisjon argumenterte vi for en sterkere og mer helhetlig kollektivsatsing. I behandlingen av Nasjonal transportplan i fjor lovet vi (H/FrP/KrF/V) 50 prosent statlig investeringsbidrag for store kollektivprosjekt i de største byene. De rødgrønne kritiserte forslaget og mente det lignet på overbud. Schelderup har da også flere ganger forsøkt å så tvil om vårt arbeid. Han har bommet gjentatte ganger.

I regjering gjennomfører vi nå vårt løfte. Gjennom arbeidet med bymiljøavtaler vil vi sikre at staten gir et kraftig bidrag til kollektivutbygging i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim. Satsingen som trengs er så stor at kommunene ikke vil klare det alene. Derfor er statlig engasjement viktig, og det nyter Bergensregionen godt av. Som del av en helhetlig satsing må myndighetene legge til rette for at det bor flere folk rundt kollektivknutepunktene, og at det blir økt frekvens og kapasitet på buss/bybane og jernbane. Det vil bidra til at flere jobbreisende trolig ønsker å velge kollektivløsninger i byområdene. Det bedrer fremkommeligheten på veiene, og reduserer støy og kø. I tillegg skal vi støtte økt satsing på jernbane og legge bedre til rette for ekspressbusser og innfartsparkering, for å nevne noe. Det er interessant at AP måtte i opposisjon for å se nødvendigheten av statlige forpliktelser til kollektivsatsing i Bergensområdet. Og åtte år uten særlig satsing tilsier at AP bør forbli i opposisjon. Dagens regjering har en helt annen satsing, og det vil innbyggerne merke.

(Innlegg trykket i Bergens Tidende)

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Her håper jeg regjeringspartiene også ser gevinsten el-biler gir i nærmiljøet. Hvis en leker med tanken om en by som Bergen med kun el-biler, hva slags miljøgevinst ser en for seg i luften over Bergen by?

    Her har en muligheten til å utføre to handlinger samtidig. Ved å videreføre så mange som mulig av de fordeler el-biler har i avgiftssystemet så vil en kunne redusere de enorme avgiftene for bil, samtidig som en får en betydelig miljøgevinst lokalt.

Comments are closed.