Blått hav, grønt skifte

Foto: Samferdselsdepartementet

Regjeringen vil at mer gods transporteres til sjøs. Havet virker nesten uendelig stort, og er velegnet for transport. Dersom vi får fraktet mer gods på sjøveien, så blir det færre lastebiler på landeveien. Det betyr mindre slitasje, mindre trafikk og bidrar til økt trafikksikkerhet.

Jeg er ikke første statsråd som snakker om sjøveien som attraktiv. Men vi gjør nå grep som jeg tror gjør at politiske festtaler skal få mer realiteter. Et rødgrønt hav er ikke et sunt og friskt hav. Havet er jo naturlig blått, da bør det få blå politikk.

Gjennom skattepolitikken har vi redusert avgiftsnivået på skipsfarten. Vi har redusert losberedskapsavgiften for nærskipsfarten, slik at spesielt nærskipsfarten kommer langt bedre ut. Vi har også effektivisert og konkurranseutsatt den brukerbetalte tilbringertjenesten for los. Endringene har gått veldig bra, og samtidig spart skipsfarten for penger. Vi snakker om lettelser og besparelser på minst 100 millioner kroner hvert år. Samtidig har vi lagt til rette for økt bruk av farledsbevis som betyr at færre skip trenger å bruke los når kapteinen kan dokumentere gode lokalkunnskaper.

I 2017 budsjettet foreslår vi på toppen av dette en støtteordning som vil gjøre det lettere å opprette nye fraktlinjer. Ved å avlaste litt av risikoen kan vi få aktører til å ta sjansen. Gjennom erfaring får vi kunnskap om hvor skipsfarten er et godt alternativ til lastebilen.

Grønnere skipsfart
Vi ønsker en mer miljøvennlig skipsflåte. Dette er bra for skipsfarten og miljøet. I Kystverkets avgifter for 2015 gis det for første gang en avgiftsrabatt til miljøvennlige skip, og elavgiften for landstrøm er redusert. Gjennom Innovasjon Norge bidrar vi med lån til prosjekter knyttet til miljøvennlige nybygg av skip i nærskipsfarten, og vi har etablert en ordning med tilskudd for kondemnering av skip. En fornyelse av flåten vil bidra til å styrke markedssituasjonen for den norske verfts- og utstyrsleverandørnæringen, noe som er spesielt kjærkomment i en situasjon med turbulens i oljenæringen.

Dette følger også opp på i de deler av skipsmarkedet hvor staten har et spesielt ansvar. En rekke ferjeanbud på riksveistrekninger skal nå ut på ny, og regjeringen har i flere anbud satt krav om nye/flere ferjer med bedre miljøteknologi. Staten har også støttet opp om satsing på mer miljøvennlige ferjer på fylkesveier. Hordaland fylke har mottatt ca 270 mill kr for å fornye ferjeflåten sin.

Mer konkurransedyktig sjøtransport
I januar lanserte regjeringen tidenes første nasjonale havnestrategi som skal tilrettelegge for at havnene utvikles til effektive knutepunkt, slik at de fremstår som attraktive for vareeiere og transportører. Vi har etablert en midlertidig tilskuddsordning for havnesamarbeid for å støtte opp om dette arbeidet. I arbeidet med ny Nasjonal transportplan vurderes en midlertidig tilskuddsordning til bedrifter som velger å overføre gods fra vei til sjø.

Å påvirke transportstrømmene i en fri verden innebærer at vi må påvirke de beslutningene som hver enkelt transportaktør tar – både den enkelte vareeier og transportørene. Da må vi sørge for at kostnadene som godstransport på vei har, reflekteres skikkelig. Regjeringen er allerede i mål med deler av det vi ønsker å få til, og vi jobber videre med resten. Vi skal gjøre det vi kan for å gjøre skipsfarten mer konkurransedyktig og grønnere. Det er godt for miljøet, for norske verft og ikke minst norsk skipsfart.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser