Blått hav, grønt skifte

August 16, 2016 Ketil 0

Regjeringen vil at mer gods transporteres til sjøs. Havet virker nesten uendelig stort, og er velegnet for transport. Dersom vi får fraktet mer gods på les mer