Kamp mot bompenger, med knyttede never!

Det er spennende å følge debatten om bompenger. Endelig har mange våknet og støtter FrPs (ensomme) kamp mot bompenger. Men da er det også litt rart å lese på sosiale medier at enkelte hevder FrP ikke har løftet en finger mot bompenger. Jeg har derfor laget en liten liste som viser at det er positivt feil. Ikke bare har vi løftet en finger, vi har kjempet med knyttede never!

Når det er sagt så ville min liste vært enda lenger dersom alle nå er mot bompenger, faktisk hadde stemt FrP ved forrige valg. For jeg opplevde mange ganger at FrP vant frem med forslag til bomkutt i regjeringen, men opplevde deretter å bli stoppet av stortingsflertallet (AP, SP, SV, MDG….). Derfor burde faktisk velgernes irritasjon blitt rettet mot disse partiene, og ikke mot FrP som kjemper mot bomstasjonene. Det blir jo som å kritisere brannvesenet mens pyromanene går løst.

La meg nevne noen av tingene vi har kjempet frem og fått flertall for fordi vi sitter i regjering:
– over 40 veiprosjekt skal få øke statlige bevilgninger for å redusere bompengene. (dette er bompengeprosjekt som Bondevik II og Stoltenberg II regjeringene vedtok, og hvor FrP nå får redusert bompengenivået).
– eliminert bomstasjoner på ti veistrekninger ved å slette gjelden i statsbudsjettet (Opposisjonen hevder dette er prosjekt som nesten var nedbetalt. Faktum er at mange hadde 10-15 år igjen av nedbetalingstiden. Dersom 15 år med bompenger er kort tid, hva mener opposisjonen er lang tid?).
– økt rabatten i bombrikkene til 20% i de fleste bomprosjekt. (før var den 10%)
– redusert andelen bompenger i nye byggeprosjekt fra over 40% til under 30%. PS: I sum av alle veibevilgninger er bompengeandelen nå anslagsvis under 20%, mens den var 25-30% under rødgrønn regjering.
– fjernet urettferdigheten hvor bobiler, store personbiler og varebiler før måtte betale samme takst som vogntog (nå betaler de personbiltakst, en reduksjon på mellom 50 og 80 %).
– blitt flinkere til å hente inn bompengebetaling fra utenlandske lastebiler – noe som gir rundt 400 millioner kroner i bominntekter årlig (det utgjør en betydelig andel av veksten man har sett i totale bompenger på riksveier).
– redusert antall bomselskap fra over 50 til 5.
– redusert andelen av bompengene som går til administrasjon og finansiering. (rentenivået på bompengelån er betydelig lavere nå enn før)

Som sagt, listen ville vært enda lenger dersom Stortingsflertallet ikke hadde stemt ned en rekke forslag, deriblant vesentlige forslag som lå i regjeringens bompengereform av 2015. Når enkelte sier at FrP burde vært hardere i klypa mot Høyre, så er det ikke der hovedproblemet har vært. I regjering har faktisk FrP ofte vunnet frem. Problemet er som nevnt stortingsflertallet som nærmest i skadefryd har stukket kjepper i hjulene for oss. Som følge av at FrP har tapt en del bomslag, har derfor nivået på bompenger økt med anslagsvis 3 mrd kr. Merk at veksten er størst i byene som nå primært styres av de rødgrønne partiene. Det smerter selvsagt et FrP hjerte. Men listen ovenfor viser at veksten ville vært enda større uten FrPs gjennomslag.

Ha samtidig følgende i mente. I 2013 var statsbudsjettets bevilgninger til riksveiformål på ca 21,7 mrd kr. Seks år senere er veibudsjettet økt til ca 37,1 mrd kr. En vekst på ca 15,5 mr kr. I tillegg kommer vekst i bevilgninger til fylkesveier og kommunale veier.
I samme periode har statens totale inntekter fra bilistene gått ned med flere milliarder kroner (bilavgifter og bompenger). Det betyr at balansen innbetalinger/veibevilgninger har bedret seg med flere titalls milliarder kroner i bilistenes retning. Det er jo derfor SV, MDG og andre er i harnisk over regjeringens veisatsing. Det er derfor AP i sitt forslag til 2019 budsjett foreslo å øke bilavgiftene med nesten 3 milliarder kroner, samtidig som de foreslo nettokutt i bevilginger til fylkesveier.

FrPs løsning er å øke bevilgningene over statsbudsjettet slik at man har null bompenger. Dersom du er enig i det, så anbefaler jeg at du stemmer FrP ved lokalvalget i høst og stortingsvalget 2021!

Jeg vet noen blir usikre når de hører at FrP i Stortinget stemmer for veiprosjektene selv om de inneholder bompenger. La meg forsikre dere om at det ikke betyr at vi er for bompengene. Vi kjemper imot bompengene gjennom hele prosessen. I kommunestyrer stemmer FrP imot, i fylkesting stemmer vi mot. I Stortinget og regjeringen fortsetter vi denne kampen. Når vi ikke oppnår flertall for at staten skal fullfinansiere prosjektene, så har vi to valg – enten melde oss ut av alle diskusjoner, eller prøve å redusere bompengeomfanget mest mulig gjennom forhandlinger og kompromiss.

Da må vi se på hva vi vinner kontra hva vi må gi. Vi vet at i Stortinget er det flertall for høyere bompenger, lavere bevilgninger til vei og høyere bilavgifter. Ja, det er faktisk der stortingsflertallet er. Hadde FrP oppnådd bomkutt ved å gå ut av regjering, så hadde vi gjort det. Men i opposisjonen er jo ønsket å øke bompengene ytterligere.

Ved å delta i regjering har FrP derimot klart å forhandle frem vedtak som medfører over 10 milliarder kroner i reduserte bompengeforpliktelser for bilistene. Vi har også fått til reformer som kutter kostnadene til å bygge vei, noe som kommer oss alle til gode uansett om man finansierer over statsbudsjettet eller via bompenger. Vi har klart å forbedre prosjekter slik at nytteverdien for bilistene øker. Nye Veier melder at deres portefølje har oppnådd forbedringer i samfunnsøkonomisk nytte på rundt 50 milliarder kroner. Vi har også klart redusere årsavgift, engangsavgift og omregistreringsavgift. Og som nevnt, veibevilgningene i statsbudsjettet har økt med over 70 %. Det betyr en kraftig styrking av trafikksikkerheten, og for første gang på mange tiår reduseres nå forfallet på vårt veinett. La meg minne om at det meste av reformene og avgiftskuttene har opposisjonen forsøkt å stoppe.

I sum gir det mange fordeler for bilistene, selv om vi åpenbart ikke har oppnådd alt vi ønsket når det gjaldt bompenger. Jeg har tidligere sagt at vi nok var litt optimistiske da vi før valget 2013 lovet bomfrie veier. Ja, vi var det men hadde også håpet at flere velgere ville stemme for å bli kvitt bompengene. Derfor ga vi ikke samme løftet i 2017. Vi garanterte ikke bomfrie veier, men vi lovet å kjempe like hardt mot bompenger som vi alltid har gjort. Det løftet har vi holdt. Så er det opp til oss som velgere hvem vi stemmer på.

I 2015 stemte velgerne på rødgrønt flertall i mange byer, selv om disse lovet mer bompenger. Nå håper jeg vi har lært. FrP vil fortsette å kjempe mot bompenger. Vi vil fortsatt kjempe for bedre infrastruktur. Og vi vil kjempe for at vi finansierer dette over statsbudsjettet. Vi har gjort mer enn å “løfte en finger”. Vi har knyttet never, brukt hodet og husker våre løfter. Vi kan være frustrert over at stortingsflertallet ikke deler vårt ønske om bomkutt, men beste måte å vinne frem er å stemme FrP ved valgene. Sammen er vi sterke.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser