Nei til Fellesforbundets skattevekst!

Det er snodig hvor lettvinte argument enkelte aktører kaster ut i valgkampen i håp om å påvirke velgerne. Sist ut er Fellesforbundet, som i Klassekampen later som de er misfornøyd med nivået på skatte/avgiftslettelser fra dagens regjering. Derfor vil Fellesforbundet ha en rødgrønn regjering. Da kortslutter hele greia. Rødgrønn side vil jo øke skatter og avgifter kraftig. Fellesforbundets utspill er mao ikke troverdig. Det er dog ikke uventet at Fellesforbundet tyr til alle midler for å vinne politisk makt. Mer skuffende er det å se hvor ubalansert Klassekampen lager en avgiftssak uten å rødme.

Dersom Fellesforbundets leder faktisk ønsker lettelser, så er det FrP og Høyre han bør anbefale. La meg minne om følgende fakta:

  1. Dersom Stortinget hadde vedtatt H/FrP regjeringens opprinnelige statsbudsjetter, så ville avgiftsnivået vært betydelig lavere i dag. De avgiftsøkninger som Fellesforbundet kritiserer, har primært blitt vedtatt i Stortinget fordi H/FrP regjeringen ikke har hatt flertall alene, men har måtte forhandle med andre partier. Lærdommen er: er man misfornøyd med avgiftsøkninger, så hjelp H og FrP til å få flertall på Stortinget.
  2. En kjapp faktasjekk i Stortingets innstilling til statsbudsjettet, viser tydelig at samtlige rødgrønne partier foreslår kraftige økninger i både skatter og avgifter. Opposisjonens misnøye med avgifter er primært begrenset til oppslag i aviser. Når de snekrer budsjett i Stortinget så øker de avgiftene.
  3. AP, SP, og SV har enda ikke lagt frem felles alternative statsbudsjett. Deres prioriteringer spriker kraftig, men felles er økt skatte/avgiftsnivå som er 5 til 20+ milliarder kroner høyere enn det som vedtas. Legg også merke til at Senterpartiet i sine kompromisser med MDG alltid ender opp med å akseptere økte drivstoffavgifter og andre ting, som de i media angivelig kjemper mot.
  4. Det er langt fra «kaksene» som får hele regningen fra rødgrønn side. I rødgrønne alternative statsbudsjetter foreslås økt bompengenivå, økte drivstoffavgifter, opprettholde eller øke flypassasjeravgift og elavgift. Opposisjonen var drivkraft for en sukkeravgift, og var imot reduksjon i årsavgift for biler. De var imot reduksjon i campingvognavgift.
    Arbeiderpartiets forslag for 2019 ville økt bilavgiftene med rundt 3 milliarder kroner!
  5. Fellesforbundet mener de som tjener mellom 300 000-350 000 burde fått større skattelettelser. Ja, da bør de anbefale velgerne å stemme FrP. Med dagens regjering har denne inntektsgruppen fått nesten 4000 kr lavere skatt i 2019 enn i 2013. Til sammenligning ga rødgrønn regjering denne gruppen økt skattenivå i løpet av sin regjeringsperiode.
    I sum har en familie med to gjennomsnittsinntekter betalt 39 000 kr mindre i skatt under dagens regjering. Det gir økt økonomisk trygghet.

Dersom redaktørstyrte medier skal bidra til en opplyst samfunnsdebatt, så må de vitterlig også opplyse leserne. Artikler som forleder leserne til å trekke konklusjoner som er motsatt av fakta, bidrar ikke til en opplyst debatt. Jeg håper Klassekampen fortsetter å skrive om skattepolitikken, om hvilke vedtak som gjøres og hvem som vinner og taper. Men en redaktørstyrt avis bør selv være bevisst nok til at man unngår meningsløse artikler av kategorien «pyroman kritiserer brannvesenet for at det brenner».

Når Fellesforbundet kritiserer regjeringen for millionbeløp, så burde de ropt enda sterkere mot sine egne partifellers milliardbeløp. Men i stedet holder de tyst. Kritikken er ikke basert på sak, men ensidig ment for å svekke politiske motstandere. Slik debatt bringer ikke samfunnet videre til bedre løsninger.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser