Bedre veier, selvsagt

August 26, 2016 Ketil 1

Kraftig løft for både vei og kollektivtransport. Vi må klare begge deler. Og vi er i gang. Bevilgningene til veiinvesteringer og vedlikehold har økt over les mer

Med kontoret til sjøs

August 16, 2016 Ketil 0

I åtte dager i juni flyttet jeg kontoret til sjøs. Målet var å høste erfaringer og innspill langs norskekysten – fra Østfold til Finnmark.  I les mer

Blått hav, grønt skifte

August 16, 2016 Ketil 0

Regjeringen vil at mer gods transporteres til sjøs. Havet virker nesten uendelig stort, og er velegnet for transport. Dersom vi får fraktet mer gods på les mer