FrP vs Høyre – Arne Strands feilslåtte “analyse”

 Arne Strand har bestemt seg for at jeg er en Høyre mann. Det virker som om form betyr mer enn innhold når Strand skal evaluere. La meg påpeke noen fakta:

  1. FrP ønsker å endre handlingsregelen for å investere litt mer oljepenger i samfunnsøkonomisk lønnsom infrastruktur, forskning og varig bygningsmasse. Det gir bedre avkastning enn å investere oljepengene i utlandet og skyve viktige norske prosjekter ut i tid. Når hørte du en Høyremann med sentrale verv si noe slikt? Aldri!
    FrP vil samtidig utnytte det store potensialet for å effektivisere offentlig sektor. Akademikerne har anslått at man kan spare inntil 30 mrd kr på å effektivisere offentlige innkjøpsordninger. Slike tiltak vil FrP gjennomføre i regjering, men innsparingene kommer ikke første året. Derfor må man kunne iverksette både offentlig effektivisering for å spare penger på sikt, og fremskynde viktige infrastrukturprosjekter for å fjerne flaskehalser i norsk økonomi. Høyre gir seg selv langt mindre handlingsrom. Derfor er jeg i Frp
  2. Både FrP og Høyre er positive til offentlig/privat samarbeid for å bygge infrastruktur. Men FrP vil fullfinansiere dette fra staten, mens Høyre forutsetter at OPS-veiene i stor grad skal lånefinansieres og nedbetales gjennom bruk av bompenger. Det er meningsløst å låne penger til veibygging i Norge, uavhengig av om det er AP eller Høyre som foreslår det. I dag betaler bilistene rundt 3 % i rentene på lånefinansierte veier, i stor grad til utenlandske långivere. Samtidig får oljefondet under 2 % rente når vi låner ut våre oljepenger til utlandet. Det er fullstendig meningsløst – vi låner ut billig og låner inn dyrt. Det er helt utrolig at AP og Høyre kaller dette «ansvarlig økonomisk politikk». Jeg vil bygge Norge, derfor er jeg i FrP.
  3. Da Stortinget inngikk klimaforlik i 2008 krevde Høyre at CO2-rensing på Mongstad skulle fremskyndes, CO2-rensing på Kårstø skulle realiseres, og man skulle elektrifisere store deler av norsk sokkel. Vi skal takke oss lykkelige over at Høyre og stortingsflertallet for øvrig ikke har fått gjennomført disse kostbare tiltakene. FrP advarte mot symbolpolitikken. Derfor er jeg i FrP
  4. Klimaforliket på Stortinget har lagt sterke føringer på kutt i nasjonale Co2-utslipp. Det innebærer blant annet at det blir tilnærmet umulig å etablere ny gassbasert industri i Norge. Det betyr at vi er stolte av Hydros gassbaserte aluminiumsverk i Qatar, men sier nei til lignende i Norge. Dette er tullete politikk, som ikke bidrar til noen globale Co2-kutt, men ødelegger for norsk næringsliv. Høyre har støttet denne politikken, FrP har ikke. Derfor er jeg i FrP.
  5. Statens årlige skatte- og avgiftsinntekter har økt med over 300 mrd kr fra 2005 til i dag. Høyre svarer med å redusere anslaget for mulige skattekutt til maks 25 mrd kr.  Gode skattekutt vil styrke arbeidstilbudet og næringslivets investeringslyst. Det kan også bidra til å løse mange utfordringer, for eksempel kan kollektivbruken økes betydelig ved at arbeidstakere får gratis kollektivkort skattefritt fra arbeidsgiver. Derfor bør vi ha større ambisjoner for skattekutt, og derfor er jeg i FrP.

Strand sliter åpenbart litt med at FrP har fått frem en rekke dyktige politikere, som med grundig politisk arbeid borer hull i vedtatte sannheter og fremmer grundig systemkritikk og alternative løsninger. Strand forsøker å benekte at slike politikere kan være representative for FrP, i hans verden består FrP kun av bygdetullinger og folk uten utdannelse. Etter 25 år i FrP er jeg trygg på at jeg har funnet mitt rette parti. Vi har et bredt spekter av personlighetstyper, ulik språkdrakt, ulikt temperament. Men vi har samlet oss bak en politikk hvor vi vil gi folk flest en enklere og tryggere hverdag, med mindre byråkrati og lavere skatter/avgifter.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

4 Comments

  1. DET  HOLDER  EN  GOD  STUND  MED  DET  KETIL  SOLVIK-OLSEN  HAR  TATT  FOR  SEG  HER. !

  2. DET  HOLDER  EN  GOD  STUND  MED  DET  KETIL  SOLVIK-OLSEN  HAR  TATT  FOR  SEG  HER. !

  3. DET  HOLDER  EN  GOD  STUND  MED  DET  KETIL  SOLVIK-OLSEN  HAR  TATT  FOR  SEG  HER. !

Comments are closed.