Handler “ansvarlig økonomisk politikk” kun om hvor mye penger vi bruker?

AP mener noen milliard kroner ekstra i statsbudsjettet kan øke rentene og inflasjonen. Men 27 milliarder kroner mer investert på norsk sokkel påvirker ingenting. Hvorfor er det bare FrP som “klør seg i hodet” over slik logikk? 

Budsjettdebatten på Stortinget handlet mye om å ha ”orden i økonomien”. Jeg forstår ikke hvorfor de norsk rentene skal øke dersom staten bruker en milliard kroner mer over statsbudsjettet, mens det visstnok ikke har noen effekt om oljeindustrien investerer 27 milliarder kroner mer på norsk sokkel. Det er åpenbart at regjeringen har overdrevet hvor finjustert statsbudsjettet egentlig er.

I budsjettdebatten på Stortinget hevdet en rekke AP representanter at FrP var uansvarlige da vi ønsket å øke statsbudsjettets utgiftside med noen milliarder kroner. Pengene skulle gå til lavere skatter/avgifter og til investering i infrastruktur. Angivelig ville det øke presset i norsk økonomi så mye at vi får økt inflasjon og høyere rente. Samtidig så hevder finansministeren at 27 milliarder kroner i økte investeringer på norsk sokkel ikke vil påvirke statsbudsjettet i nevneverdig grad. Da henger ikke APs argumenter sammen. Jeg nekter å tro at bygging av bedre veier skaper inflasjon, mens oljeplattformer ikke skaper inflasjon.

Det virker ikke som om finansministeren og statsministeren er godt samsnakket om dette.  I Stortinget 26.10.11 hevdet statsministeren at statsbudsjettet tar hensyn til oljeinvesteringene. Blir det økte oljeinvesteringer må budsjettet korrigeres ned slik at man utjevner svingninger i økonomien, sa han. Det er dette som kommer til syne i den ”strukturelle oljekorrigerte budsjettbalansen”. Men finansministeren avviser at 27 mrd kr i økte planlagte oljeinvesteringer ville medført reduserte utgifter i statsbudsjettet.

 Det sier seg selv at investeringene på norsk sokkel har en betydning for norsk økonomi. I 2003 ble det investert i overkant av 60 milliarder kroner. Neste år planlegges det investeringer for 207,8 milliarder kroner. SSB har i flere analyser sagt at økte oljeinvesteringer er hovedsårsaken til at Norge kommer så godt gjennom finanskrisetider. Men det faktum passer jo ikke regjeringen så godt, siden de liker å gi inntrykk av at det er rødgrønn politikk som holder skuta flytende i røft økonomisk farvann.

 Jeg er lei av at AP spiller ”ansvarlighetskortet” uten at de kan støtte opp sine argumenter med fakta. Det er påfallende hvor mange påstander Stoltenberg fremmer i Stortingets spørretimer, men som finansministeren ikke klarer å dokumentere i ettertid (regjeringen klarer heller ikke svare på spørsmål på hvilke europeiske land som angivelig har ført en dynamisk skattepolitikk hvor man har forventet økte statsinntekter som følge av reduserte skattesatser, slik Stoltenberg hevdet i finansdebatten).

Vi skal for all del holde orden i økonomien. Vi skal ikke bruke penger bare fordi de finnes. Men vi må slutte å diskutere økonomisk politikk som om det finnes et objektivt, ansvarlig nivå, uavhengig av hvordan pengene brukes.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser