Opposisjonens samarbeid og Dagsavisens benektelse

Arne Strand skriver han savner en rød tråd i opposisjonens alternative statsbudsjett (Dagsavisen, 24.11). Han vil skape inntrykk av fire opposisjonspartier i sterk splid. Inntrykket er feil. Jeg opplever 4 partier som snakker godt sammen og som vil erstatte dagens regjering. Samtidig vil vi la velgerne bestemme størrelsen på hvert av partiene i en ny regjering. Da kan vi ikke bortforhandle partienes standpunkt før velgerne har sagt sitt. Likevel er det veldig mye som samler oss. Så mye at vi allerede har flere enighetspunkter enn de rødgrønne partiene hadde et år før 2005 valget. Det velger Strand å overse. Han ignorerer også at AP/SV er svært uenige på stadig flere punkter – blant annet ved EØS-avtalen, lyntog og Lofoten. De rødgrønne har ikke lagt frem en regjeringsplattform for 2013-17, men Strand forventer at opposisjonen skal gjøre det. Kravet er urimelig.

Likevel – velgerne ser fire opposisjonspartier som trekker i samme retning og som tenker nytt. Vi vil alle ivareta de positive verdiene i det norske selskapet, men sterkere vektlegge det private initiativ og bidragene fra frivillig sektor i samfunnet. Vi vil forbedre tjenestetilbudet til folk flest og ikke minst samfunnets svakeste, vi vil tenke nytt innen infrastrukturutbygging, og vi forstår at skattepolitikken kan brukes bedre til å stimulere verdiskaping og arbeidslyst.

Men Strand mener at opposisjonen spriker så mye at vi er på ulike politiske kloder. Strand sier for eksempel at FrP bruke mer oljepenger enn Høyre kan forestille seg i sin villeste fantasi. Virkelig? Jeg tror Strand bør stikke innom mitt kontor og ta en sjokolademelk, så skal jeg ta en gjennomgang av FrPs alternative statsbudsjett for 2013. Vi er godt innenfor handlingsregelens rammer. Derimot har AP, Høyre og de øvrige partier lovet Lyntog i Norge – det vil kreve oljepengebruk langt utover det FrP noen gang har foreslått. Jeg beholder derfor min jærske sindighet når rødgrønne kommentatorer fremstiller opposisjonen som om vi lever på ulike politiske kloder. Det avslører kun manglende astronomikunnskaper på rødgrønn side.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser