Er veibygging høyrisiko?

Bompenger er en ineffektiv og dårlig måte og finansiere nye veier. Men selv når regjeringen velger en dårlig løsning, så gjør de den “dobbelt dårlig” ved å pålegge bilistene unødvendig høye lånekostnader.

Man kan få mye interessant informasjon fra regjeringen om man bare spør. For eksempel bekrefter samferdselsminister Arnstad at bomselskap i praksis ikke kan gå konkurs. Da skulle man tro at bomprosjekter har lav lånerente. Men nei, det er svært store varisjoner på hvilken rente de ulike bomprosjektene har. Og på toppen av alt – gjennomsnittlig, vektet lånerente i bomselskapene er 3,51 %! I dagens rentemarked skulle man tro veibygging i Norge er høyrisikoprosjekt. Det er en hån mot bilistene og fullstendig uansvarlig økonomisk politikk når regjeringen låner ut oljepenger til 1 % til Danmark. Bilistene kunne årlig spart nesten en halv milliard kroner i renteutgifter dersom bomselskapene fikk låne penger fra oljefondet til “dansk rente”.

Summen av disse svarene viser at regjeringen ikke har noen omtanke for bilistenes kostnader når veiprosjekter gjennomføres.

FrP mener nye veier bør sees på investeringer, hvor oljefondet skal kunne investere når det er samfunnsøkonomisk lønnsomt fordi man som samfunn vil få bedre avkastning enn når vi låner penger ut til lavrisikoobligasjoner i utlandet. Dette bekreftes av Cambridge Systematic International, som har anslått at en krone i riksveier gir 3,49 kr tilbake i økt økonomisk aktivitet/effektivitet. Det er på tide at Stortinget skiller mellom penger brukt til forbruk og penger brukt til investeringer. Mon tro når de øvrige partier ser fornuften i dette?

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser