Broilerfabrikken og partitilhørighet

Dagbladets Andreas Hompland tegner bilde av FrP som en broilerfabrikk (Dagbladet 16.07), og henviser i den forbindelse til en Civita rapport. Det er kjent at Hompland ikke liker FrP, men dette er direkte uredelig. Situasjonen er motsatt – FrP er partiet med flest fra privat sektor og færrest fra “broilerfabrikken”. Det er derimot AP som blir broiler mester.
La meg sitere Civita rapporten, som spår sammensetningen i det nye Storting gitt dagens målinger: “I det nye Storting har færre enn 1/5 av sosialdemokratene sin bakgrunn fra det private, mens Høyre henter 1/3 fra det private (31 prosent). FrP har også i det nye storting en klar overvekt av representanter som kommer fra det private (52 prosent). Det er klart den største andelen blant norske partier. Ap er det partiet med lavest andel fra privat sektor (16 prosent).”
Huff da – det smerter nok AP sympatisører at arbeidsfolk ikke har mye å gjøre i AP. Hompland bør ta opp det internt fremfor å spre feilinformasjon om andre.
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser