Monopolpenger fra opposisjonen

Det er sjarmerende hvor raskt tidligere regjeringsparti plutselig har penger til store ekstrasatsinger straks de er i opposisjon. Ifølge Senterpartiets Geir Pollestad (ex statssekretær) ligger det åtte milliarder kroner skjult i en skuff i Samferdselsdepartementet.

I mediene utfordrer han nå lokale ordførere og næringsliv på Jæren til å sikre at Jærbanen får sin andel av disse pengene. Jeg har med iver lett gjennom både skuffer og skap i Samferdselsdepartementet. Jeg har funnet nedstøvede, ubrukte forslag fra byråkratene om bedre organisering av vei- og jernbanesektoren. Jeg har funnet uløste saker om parkeringsregulering og skipsfart. Men ingen hemmelige pengeskap eller sjekkhefter.

Hva er det da som skjer? I oktober var Pollestad med og styrte Samferdselsdepartementet. Han var med og laget Nasjonal transportplan for landet, med varighet fra 2014 til 2023. Ikke på noe tidspunkt snakket regjeringen om at det fløt åtte milliarder kroner fritt rundt i systemet. Tvert imot. I utviklingen av Jærbanen fant Pollestad knapt en krone til investeringer de neste ti årene. Det var rett og slett tomt for penger i hans budsjetter. Pollestad bør slutte å snakke om monopolpenger, en slik debatt løser ingenting.

Jeg kan for min egen del love at Jærbanen ikke skal bli glemt de neste årene. Den er en viktig del av vår hovedinfrastruktur på Jæren. Bedre frekvens og materiell kan bidra til at flere reiser med tog, og derved frigjør plass på et overbelastet veinett. Etter tre måneder med ny regjering har satsingen på både vei og jernbane økt betydelig.

Regjeringens ekstrasatsingen er innrettet spesielt mot vedlikehold. Det er selvsagt gøy å bygge nytt, men det er minst like viktig å vedlikeholde det vi allerede har. De neste årene vil vi styrke satsingen ytterligere.

I tillegg skal vi få til en bedre organisering av samferdselssektoren. Jeg har tatt havneansvaret inn i departementet slik at vei, kollektiv, jernbane, luftfart og havner bedre kan sees i en sammenheng. Vi skal få på plass et eget investeringsselskap for vei og jobber for en lignende løsning for jernbane. Vi har opprettet et eget infrastrukturfond. Det tas en rekke grep, som jeg tror vil gi større armslag for økte investeringer i årene fremover. Skal vi få det til, kreves det godt politisk arbeid, ikke eventyrfortellinger om monopolpenger.

email
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser