Bompenger – FrP får gjennomslag

Regjeringens bompengepolitikk vil kutte antall bomselskap, stenge flere bomstasjoner, redusere finanskostnader og administrasjonskostnadene. I tillegg vil vi at staten dekker renteutgiftene gjennom en såkalt “rentekompensasjonsordning”. Det betyr at bompengesatsene kan reduseres, og pengene skal gå til å betale for vei, ikke renter. Dette skjer kun fordi FrP er i regjering.

Politiske motstandere og noen politiske kommentatorer later derimot som intet har skjedd på bompengefronten. Det er feil. De ignorerer at vi allerede har fjernet bomstasjoner på sju veistrekninger, og redusert gjelden i flere prosjekt. Vi vil om kort tid starte diskusjoner med 13 bompengeselskap om å endre renteforutsetninger og redusere takstene. Og for få dager siden vedtok Stortinget at vi kan opprettholde gode bompengerabatter på flere prosjekter – rabatter som den rødgrønne regjeringen vedtok å fjerne. Med nødvendig støtte i Stortinget kan vi få iverksatt bompengereformer på alle landets bomselskap i løpet av neste år.

AP protesterer iherdig mot enhver reduksjon i bompengenivå. Ikke rart når vi vet at antall bomselskap økte til nesten 60 under Aps styre. Drifts-og renteutgiftene økte, til ca 1,5 mrd kroner i året. Bompengegjelden ble mangedoblet, til 35 mrd kr. Og de vedtok en nasjonal transportplan med rundt 90 nye bomstasjoner. AP mener plutselig at det trengs en effektiv bompengepolitikk, men i regjering gjorde de lite for å realisere det.

Som nestleder i FrP er jeg veldig stolt over at FrP i regjering klarer vri landets bompengepolitikk i vår retning. Husk, alle de øvrige partier ønsker å opprettholde bomstasjonene. I opposisjon tapte vi alle bompengekamper, men i regjering har vi begynt å få gjennomslag. Gode kompromisser mellom Høyre og FrP betyr at landet får bedre veier og mindre bompenger. Bompenger kan være svært kostbar innkrevingsmetode. Enkelte bomstasjoner som vi har fjernet har hatt en driftskostnad på over 10 kr pr bil. Den arven etter de rødgrønne er det en glede å kunne fjerne.

Bedre veier er viktig for landet. God infrastruktur reduserer reisetid og transportkostnader, og påvirker våre bo- og arbeidsmarkeder. Regjeringen har allerede økt veibevilgningene og redusert bompengenivået, der AP alltid tenkte at mer vei måtte bety mer bompengeskatt. Med regjeringens bompengereform får vi derimot en bedre balanse mellom det bilistene betaler inn og det de får tilbake.

email
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser