FrP gjennomslag i bompengepolitikken

Færre bomselskap, lavere finansieringskostnad, lavere bomtakster, tidlig fjerning av bomstasjoner. Det er noen av endringene som nå skjer fordi FrP er i regjering. I opposisjon tapte FrP alle kamper mot bompenger. I regjering oppnår vi sakte, men sikkert endringer i tråd med FrPs standpunkt. Våre 29 stortingsrepresentanter mot 140 fra de andre partiene. Vi skulle fortsatt tapt alle saker, men nå vinner vi frem gjennom kompromisser og forhandlinger.

Dagens Næringsliv / NTB skriver i dag at det ble krevd inn mer bompenger i 2014 enn i 2013. Det er riktig. Stortingsflertallet har vedtatt en rekke nye bomprosjekt i Nasjonal Transportplan. Men nå er veksten lavere enn planlagt, fordi FrP sitter i regjering. Og mye bra er på gang.

Fjernet bomstasjoner
Noen bomstasjoner ble fjernet i 2014 som følge av at bilistene nedbetalte gjelden. Det er alltid hyggelig. Men vi har også fjernet bompenger på 7 veiprosjekt ved å øke statlig bevilgning for å nedbetale gjelden. For eksempel slettet vi gjelden til bomstasjonen på E6 v/ Alta. Den skulle åpnet høsten 2013, men ble bare demontert i stedet. Og på E6 Helgeland økte vi bevilgningene slik at en bomstasjon ble fjernet fra prosjektet. For å nevne to prosjekt. Det er verdt å huske, siden AP later som vi bare har fjernet bomstasjoner der de uansett skulle fjernes. Bompenger er en relativt kostbar finansieringsmetode. Enkelte bomstasjoner som vi har fjernet har hatt en driftskostnad på over 10 kr pr bil. Den arven etter de rødgrønne er det en glede å kunne fjerne.

Redusert takster
Vi har også redusert takster i flere prosjekt, ved å øke statlige bevilgninger. (AP hevder vi bare forlenger nedbetalingstiden, det er ikke riktig). Vi har gjeninnført rabatter som de rødgrønne fjernet. Vi kunne fjernet enda flere bomstasjoner, men opplevde at stortingsflertallet begynte å si nei da vi foreslo å fjerne innkreving på E39 sør i Hordaland. Men vi gir oss ikke av den grunn.

Fremlagt bomreform
Forrige måned la vi frem forslag til veireform, hvor bompengereform er en viktig andel. Regjeringens bompengepolitikk vil kutte antall bomselskap fra 60 til 3, effektivisere driften og redusere administrasjonskostnadene. I tillegg legger vi opp til at finansieringskostnadene reduseres og at staten dekker mer av renteutgiftene gjennom en såkalt “rentekompensasjonsordning”. Når de øvrige partier først krever bompenger så må vi sørge for at bompengene går til å betale for vei, ikke renter. Det gir handlingsrom for å redusere takster, øke rabatter og/eller fjerne bomstasjoner. Dette skjer kun fordi FrP er i regjering.

Kommentarer fra sidelinjen
Ja, jeg vet at rødgrønne politikere sier også de planla en bompengereform. Det sa de allerede da de overtok regjeringskontorene i 2005. Men det ble aldri noe av. Antall bomselskap økte, bompengegjelden ble mangedoblet, systemene ble ikke endret. Det er hyggelig at AP/SP i opposisjon vil ta æren for H/FrP regjeringens endringer, men de manglet altså både løsninger og handlekraft. Og i Stortinget protesterer de hver gang regjeringen foreslår kutt i bompenger.

Mer vei – mindre bompengeandel
Som samferdselsminister er jeg stolt over at regjeringen øker takten innen veibygging samt øker veivedlikeholdet så mye at etterslepet reduseres for første gang på mange tiår. Jeg er også veldig stolt over at vi klarer vri landets bompengepolitikk i en mer bilistvennlig retning. Bedre veier er viktig for landet. God infrastruktur reduserer reisetid og transportkostnader, og påvirker våre bo- og arbeidsmarkeder. Regjeringen har allerede økt veibevilgningene og redusert bompengenivået, der AP alltid tenkte at mer vei måtte bety mer bompengeskatt. Med regjeringens bompengereform får vi nå en bedre balanse mellom det bilistene betaler inn og det de får tilbake.

Ja, jeg vet det diskuteres heftig om bompenger rundt flere byer og prosjekter. Det politiske flertallet i både Stortinget og kommunestyrer ofte tyr til ønsker om bompenger når de skal fremstå handlekraftige. Lokalvalget til høsten er derfor viktig, og så skal regjeringen jobbe videre med å redusere/fjerne bompengeandeler i tråd med politikken jeg har nevnt i denne bloggen.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

11 Comments

 1. Deilig å se at det skjer bra ting nå ! Galskapen kunne bare ikke fortsette som før !

 2. Flott at noen bomstasjoner har blitt lagt ned i det siste! Men hvor mange bomstasjoner har blitt ÅPNET siden Prp kom i regjering?
  En annen ting… Redusert antall bomselskap fra 60 til 3? Vil det si at de resterende 3 selskaper/aksjonærer i de gjenværende sitter med all profitten som før ble fordelt på 63 selskaper?
  Bare en betraktning….regner ikke med å få noe vettugt svar.

 3. Well I listened to Your Pledges during the election run up about bøm penger and I thought at least now we will not have to pay so much to og round Norway by car but I can see now it was all bluff . after dagens nærings liv published that more Money was taken in 2014 than 2013 . Can the honourable member of Parliament ( to use an English phrase ) garantee or even give some sort of broken promise that less will be taken this year

  • Hi Paul, FrP only gained 16.2% of the vote in the general Election in 2013. All other parties, AP, Venstre, SV, KrF, MDG, and FrPs partner in government all refuse to go along with FrPs suggestion of removing all Tollbooths; that is approx 84% of the Norwegian parliament. No doubt you have a good Education and can add/subtract etc; also, probably a very good idea of how a democracy works in practice. Therefor, you will obviously understand that unless FrP gain 50.01 % of the seats in parliament we will never be Able to remove these barriers from our roads which prevent free movement of goods! services and people; put the blame where it belongs; FrP are doing their best to make it less painless:-)

 4. Er dette bra da?:
  Endring av takst‐ og rabattsystem i Østfold
  Fra og med 11. mai 2015 blir det en rekke endringer i takst‐ og rabattsystemene for Østfoldpakka.
  Endringene består i:
   Oppstart av ny bomstasjon med 2‐veis innkreving på E18 i Eidsberg (Ramstad vest)
   Omlegging fra 1‐ til 2‐veis innkreving ved de eksisterende anleggene på E18 (Dalen og
  Brennmoen) og fv.128 (Fossum og Slitu ‐ gamle E18)
   Endring av bompengetakstene både på E18/fv. 128 og på E6/fv. 311
   Endring av rabattsatsene på E18/fv.1 28 og på E6/fv. 311:
  o Dagens ordning med forskuddsbetaling og 30%, 40% og 50% rabatt faller bort
  o Ny avtaleordning med etterskuddsbetaling for kunder med avtale, med
  maksimalrabatt på 10% for tunge kjøretøy (f.o.m 3.501kg) og 20% for lette kjøretøy
  (t.o.m 3.500kg)

  • Dette er endringer vedtatt basert for stortingsbehandling av NTP i 2013. Vår bomreform har til hensikt å få forbedret mye av dette

 5. Bare synd at denne informasjonen ikke når ut i de store avisene på lik linje som feilinformeringen, villedingen og svertingen fra de rødgrønne og vennene dems.

 6. TUSEN TAKK! Du imponerer hele tiden. Opptur å se heile fremsiden på Sunnmørsposten torsdag 7 mai. “SIER NEI TIL BYBAKKEN”. Du stopper galskapen før Statens Vegvesen bruker enda mer tid og penger på utredninger som er totalt uansvarlige. Uten at nytteprinsippet blant annet ligger til grunn. Jeg velger å tro du hørte på meg ihht brev sendt i august, svar mottatt i oktober (ref 11/1230). Er meget stolt over at vi har en så solid rettskaffen og uredd politiker/statsråd som deg. Ser i den samme avis at Ordfører Tømmerdal har invitert seg selv på besøk. Da har jeg full tillit til deg, ikke han. Stå på – gode ønsker videre! Frp er det rette partiet for landet vårt. Håper du har ambisjoner om å bli Statsminister og. I så fall – gleder meg. Med vennlig hilsen Eva Søvik Uri, Ellingsøy.

 7. Kjære Samferdselsminister ja du jobber som et hurtigtog, ja selv om jeg er en Kystparti patriot, så ser jeg opp til ditt arbeid ja selv om dere i Frp ikke klare å fjerne bomstasjonene. Hva når det blir 3 bomselskap, hva da med oss med biler / trygdebiler for å få plass til det vi ogte bruker å bevege oss uten med våre trillende føtter, rullestolen eller minicrosser som jeg bruker mye og har ofte med meg i bilen.
  Snart må dere få til at alle med HP kort slipper bompenger vi uføre og trygdede, når som vi mistet tusenvis av kroner pr mnd i utbetalt av trygdepengene våre, jeg mistet over 1000 lappen utbetalt pr. mnd. Jeg ser for meg at vi slipper bompenger for vi har jo fritak i noen bomstasjoner som bomringer, her på Bømlo har de valgt å kalle Bømlopakken for bompakke bare for at ikke vi med HP kort måtte også betale selv om bomstasjonen på Spissøy er en bomring og intet annet, kun navnet. Nå er det så mange el biler som pendlerne har kjøpt at bomselskapet går snart i minus, etter folkemunne sies det at de får knapt inn bompenger til å dekke renteutgiftene til kostnadene til veiprosjektene på Bømlo. jeg håper det går rette veien også for oss med Hp kort og som er uføre, hva med å la alle uføre få utstet bombrikke med fritak i alle landets bomstasjoner. det vil også hjelpe på de oføres økonomi, noen har måtte kutte ut medisiner nå som de mistet mye av sin inntekt i uførereformen. gjør noe med dette Kjetil Solvik Olsen, vær så snil, det gjelder ikke bare meg men tusenvis av andre også.

 8. Bompenger er en ting, noe jeg personlig finner mye viktigere er hvordan det endelig er skret gjennom og blitt bestemt at E39 mellom Nord-Jæren og Kristiansand skal bygges med en skikkelig standard. Tidligere samferdselspolitikk har vært til å grine av da den har vært preget av å bygge så lav kapasitet som overhode mulig. Spare seg til fant er vel det beste en kan si om politikkn som var. Da er det i alle fall irritrende med bompenger, når en betaler for noe som er underdimensjonert fra første dag.

  Håper vi ser en like fremoverlent politikk innen utbygging av jernbane sånn at alle nye strekk tåler minst 250km/t. All infrastruktur må bygges skikkelig fra dag en, enten vi snakker samferdsel eller telekommunikasjon.

 9. Hei kjetil me som bor i sandnes i rogaland ska liksom vera med å betala for veier i stavanger uten å få gansfjord bru som byen trenger for å løysa køane i gjennom sentrum dette vil me ikkje vera med på å ha ein bomring rundt byen. Stavanger for betala sine vegar sjøl

Comments are closed.