Aftenbladets lønnsfest

Stavanger Aftenblad har de siste dagene konstruert flere “SJOKKNYHETER” om at enkelte ledere i veiselskapet Nye Veier har høyere lønn enn statsråder. Dette fremstilles som mer eller mindre unikt og (selvsagt) skandaløst. Avisen lar naturligvis opposisjonspolitikere (AP, SV, SP) fortelle hvor horribelt dette er, og hvordan lønningene nå har mistet bakkekontakten. Det er bra med debatt om lederlønninger, men Aftenbladets artikler bidrar verken til å opplyse sine lesere eller tilrettelegge for en slik debatt. Kritikken går ensidig mot Nye Veier, ikke mot lønnsnivået i staten.

La meg derfor minne om at det verken er unikt eller uvanlig at ledere i staten tjener mer enn statsråder. I Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Posten, NSB, Avinor og i de fleste departement, har ledere høyere lønn enn statsråder. Og dette var helt normalt også under forrige regjering bestående av AP, SV og SP. Det er altså ingen logisk sammenheng mellom den kritikken som rødgrønne politikere fremmer mot regjeringen og det de samme politikerne selv støttet. Det er heller ikke noen spesielt høy lønnsvekst under dagens regjering. En kjapp sjekk i Aftenbladet viser for øvrig at avisens redaktør har lønn som er ca 50% høyere enn statsråder og “de fete lønningene” til lederne i Nye Veier (og de fleste øvrige ledere i staten). Ja, Aftenbladets redaktør tjener sågar en del mer enn landets statsminister. Hvor er Aftenbladets sjokkoppslag om “fete lønninger” i redaksjonen? 

Det er ikke overraskende at AP; SP og SV er kritisk til veiselskapet Nye Veier. De stemte imot i Stortinget da Regjeringen foreslo opprettelsen av selskapet. AP fordi de fryktet en “Veibonanza”, SP fordi det trodde det ville lamme veiutbyggingen. AP har jeg tenkt å bevise har rett – det skal bygges mye mer vei fremover, både i regi Nye Veier og Statens Veivesen. SP er allerede bevist feil. Selskapet er i gang med sitt første veiprosjekt på E18 Arendal-Tvedestrand. Estimert kostnadsnivå er redusert og prosjektet er utvidet i antall kilometer. I løpet av kort tid blir to nye veistrekninger klar for utbygging. Altså – mer vei, lavere kostnad. Det er målet vårt. Vi skal bygge mer, raskere og billigere. Da må vi utfordre systemene, tenke mer langsiktig og sikre forutsigbar finansiering. Veireformene, inklusiv opprettelsen av veiselskapet, er noen virkemidler for å nå disse målene. Jeg konstaterer opposisjonen liker ting bedre uten endringer. Jeg mener historien allerede har vist at det ikke er fremtidsrettet.

Så får jeg leve med at Stavanger Aftenblad igjen har laget en kunstig debatt som de selv holder liv i. Jeg synes det er flott og bra at man diskuterer og belyser hvordan skattebetalernes penger brukes. Men når avisen er mer opptatt av å lage skandaleoppslag for å ramme et selskap fremfor å presentere et bredt og nøytralt faktagrunnlag, da bidrar man ikke til opplyste lesere. Jeg tror de fleste lesere vil finne det urimelig når en avis mener ledere i vegvesenet og Nye Veier har “fete lønninger”, selv om disse lønningene altså verken kan konkurrere med lønnen til avisens redaktør eller de fleste fotballspillere i avisens hjemby.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Nye Veier mottas med takk! Under forutsetning at de gjør det som er lovet, mer vei til lavere pris. Da er en millionlønn her og en millionlønn der peanøtter sammenlignet med hva en vei koster å bygge. Men, kan Nye Veier være greie å bli litt mer utadvendte? Veivesenet sin satsing på å kommunisere vi Faebook, Youtube, nabovarsling.no o.l. er forbilledlig. De to små videoen på Youtube fra Nye Veier så langt oppleves som litt tynt.

  2. Aftenbladet er vel rimelig kjent for å legge seg på sosialistenes parti. Dette har en lang historie i avisen, det samme gjelder til en viss grad for Dagbladet og Aftenposten også.

Comments are closed.