Usammmenhengende kritikk fra opposisjonen

Vi får mye kritikk fra opposisjon. Det er både naturlig og som forventet. Noen ganger handler det om at vi er reelt uenige om saker. Slike diskusjoner liker jeg – veldig godt. Men jeg opplever at de fleste angrep mot vår samferdselspolitikk er basert på sorger om problemer som KAN oppstå eller problemer hvor den som kritiserer selv ikke har forslag til løsninger. I uken som gikk er det flere eksempler, hvor jeg virkelig lurer på om avisredaksjonen ikke har satt seg inn i historikken i sakene de skriver om. La meg nevne noen eksempler:

Til NRK forrige uke hevdet Senterpartiets Geir Pollestad at det er gammeldags å bygge vei uten gatebelysning. NRK opplyste ikke at den rødgrønne regjeringen, hvor Pollestad var statssekretær, planla og bygde en rekke veistrekninger uten gatelys. (for eksempel deler av E6).

Senterpartiets Marit Arnstad hevdet i Aftenposten at veiselskapet Nye Veier kun bygger ut strekninger som ligger i NTP, og at det derfor ikke representerer noen ekstrasatsing fra regjeringen. Det er beviselig feil, både for E18 Arendal-Tvedestrand og E6 Kolomoen-Moelv. Men i fjor hevdet Senterpartiet det motsatte. I Klassekampen klaget AP/SP på at regjeringen ga Nye veier oppdrag med å bygge langt mer vei enn det som lå i i NTP. Samme parti kritiserer dermed regjeringen med to helt motstridende påstander.

Senterpartiets Geir Pollestad prøver å ta glansen fra Nye Veier ved å hevde at “ingen” har noe imot firefelts vei. Underforstått – disse firefeltsveiene ville blitt bygget uansett. Litt historiekunnskap viser det motsatte. Da Pollestad var en del av rødgrønn regjering planla de at de mange av de samme veiene skulle være tofelts vei. SV har da også nylig krevd at mange veiprosjekt stanse. .

Og samme Geir Pollestad hevdet på NRK at Stortinget vil støtte etter hvert forslag fra regjeringen om å kutte bompenger. Men han glemmer “tilfeldigvis” at Stortingsflertallet (AP, SP, SV, V, KrF) stoppet regjeringen fra å kutte bompenger med nesten en halv milliard kroner i statbudsjettet for 2016.

Dette er bare noen av mange nylige eksempler på at det er liten sammenheng mellom kritikken mot regjeringen og de standpunkt kritikeren selv inntar. Det er bra med en kritisk presse som utfordrer regjeringen. Men pressen burde tilsvarende utfordre substansen hos regjeringens kritikere. Kan vi håpe på det?

email
About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser