Bedre å bygge vei enn å dra bena i sirup

E6 HelgelandVi skal bygge mer vei og mer jernbane. Raskere, bedre og billigere. Og vi er i gang. Veiinvesteringene øker markant over hele landet – primært ved økte bevilgninger over statsbudsjettet. Jeg blir derfor veldig overrasket når Bergens Tidende nå hevder jeg har fremskyndet bygging av E39 Kristiansand – Stavanger på bekostning av andre prosjekt, og at det skjer for å hilse hjem. Bakgrunnen er en forsker som er kritisk til at vi har så høyt tempo på veisatsingen, og mener det går utover grundigheten i utredningsarbeidet(!). Saken er forørvig en resirkulering av Klassekampens artikkel fra 30. juli 2016 (!), og er like grunnløs nå som da. Det er spesielt interessant at BT knapt har gjort noen bakgrunnssjekk på noen av påstandene de resirkulerer. Jeg kan jo nevne at E134 er min foretrukne vei mellom Oslo og Bryne. Men E39 Stavanger-Kristiansand er veldig viktig for både Sørlandet og Vestlandet. Derfor skal den bygges som firefelts motorvei.

BT lister opp en rekke regioner/strekninger de mener er minst like viktige som E39 Kristiansand-Stavanger, men som de gir inntrykk av er glemt. Listen er avslørende for hvor dårlig fotarbeid BT har gjort. Fakta er at samtlige av strekningene avisen nevner konkret ligger inne i Nasjonal Transportplan med store prosjekt. La oss ta en gjennomgang:

  • På E39 Stavanger-Bergen skal vi bygge Rogfast, Hordfast og mange mil på land. Det bygges nå motorvei mellom Bergen – Os. 
  • I Møre og Romsdal skal vi bygge firefelt motorvei Molde-Ålesund, Møreaksen og Hafast. Vi bygger nå Rv70, og skal utbedre E136 for store beløp.
  • I Trøndelag er det rundt 10 mil ny E6 på gang – mye vil få 110 kmt fartsgrense. Kjører man sørover fra Trondheim møter man kilometer på kilometer med anleggsområde.
  • I Nordland bygger vi 16 mil med ny E6, noe av det allerede åpnet for trafikk over et år før skjema. Vi fikser/skal fikse rv 80 og E10.
  • I Hedmark / Oppland er vi fysisk i gang med bygging av over fem mil motorvei forbi Hamar og Moelv, og mer skal det bli. Vi bygger ny Rv3/rv25, også der er arbeidene i gang.
  • I Troms har vi satt av penger til å fikse E8 inn til Tromsø, et prosjekt som har vært diskutert i mange, mange tiår uten gjennombrudd.

BT tar altså feil i at nevnte veier er nedprioritert. Det eneste BTs artikkel har rett i, er at tempoet på planlegging og utbygging er høyt. Forskeren som BT har som sannhetsvitne mener at prosessene går for raskt, og at det derfor ikke kan være grundig nok. Vel – jeg ønsker at ting skal gå raskere. Det er en politisk målsetning for meg. Vi må få bena ut av sirup. Men det betyr ikke at beslutningene er uforsvarlige eller tilfeldige.

Det er en god balanse i vår nasjonal transportplan. Det skal bygges mer vei OG jernbane – vi tilnærmet dobler investeringsnivået. Vi skal også vedlikeholde mer, slik at forfall går ned og ikke opp. Det er vekst i bevilgningene til alle regioner, ikke bare der Nye Veier har fått oppgaver. Distrikts-Norge får større vekst enn Oslo. Det er trist for BTs lesere at de ikke får en balansert fremstilling av viktige samfunnssaker. Det bør være viktigere å informere leserne enn å ville skape skandaler.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser