Levende distrikt

De siste årene er kommuneøkonomien bedret, kommunenes styringsrett over egne areal er styrket, infrastruktur i distriktene får et løft. Fordi FrP sitter i regjering og er opptatt av levende distriktssamfunn som kan styre seg selv. Senterpartiets avis – Nationen – fortsetter derimot sin kampanje for Senterpartiet og mot Fremskrittspartiet. De spekulerer i at avisens lesere ikke har hukommelse innen politisk historie. Et klart eksempel er lederartikkelen 28.04.17 hvor avisen hevder FrP svekker lokaldemokratiet mens SP styrker det. Nationens påstand er feil.

Lokaldemokrati handler om styringsevne og styringsrett. Under FrP har kommunene fått større makt til å styre over egne arealer. En har større økonomisk handlingsrom. Kommuneøkonomien er den beste på mange tiår. Rekordlavt antall kommuner er under statlig, økonomisk administrasjon. Under FrP får man styre seg selv – økonomisk og arealmessig. Under Senterpartiets regjering var kommuneøkonomien merkbart dårligere. Flere kommuner ble styrt fra Oslo, både innen økonomi og areal. Det er ikke lokaldemokrati når lokalpolitikerne styres fra et kontor i Oslo, selv om det er Senterpartipolitikeres rikspolitikere som sitter der.

Vi må sikre distriktsNorge rett og mulighet til å utvikle seg på egne premisser. Infrastrukturen i distriktene forfalt sist SP regjerte. Nå vedlikeholdes den. Bevilgningene er mer enn doblet. Under SP ble det lagt ned stort antall skoler og sykehus, den utviklingen er nå bremset kraftig ned. Det rødgrønne digitale klasseskillet fjernes nå. I Finnmark hadde bare 7% tilgang til høyhastighets bredbånd i 2013. Nå er det 82%. Rammebetingelsene for ekom-aktørene er forbedret. Investeringene har skutt i været. De statlige tilskuddene er mer målrettet mot fylkene med dårlig fiberdekning.

I typiske distriktsnæringer er utviklingen positiv. Fastlandseksporten er rekordhøy. Fra skogsnæringen peker de på regjeringens satsing på tømmerkaier, skogsbilveier og regelverk for kjøretøy. Rekordeksport fra fiskerinæringen. Det blir flere fiskere, ikke færre. Investeringene vokser i landbruket. Matproduksjonen og selvforsyningsgraden blir bedre, det blir flere heltidsbønder og matproduksjonen har aldri vært høyere enn nå. Vekst i fornybar energiproduksjon. Økt tempo i behandling av småkraftsøknader og utbygging. Liberaliseringen av cidersalg gir økte inntekter og vekst for fruktbønder. Turistnæringen blomstrer. Bedre infrastruktur er viktige bidrag. Fastlandseksporten er rekordhøy. Kommuneøkonomien er den beste på rundt 20 år.

Nationen gir inntrykk av at lokaldemokrati handler om antall ordførere. Nei, det handler om styringsdyktige kommuner, med styringsrett over egne arealer, kompetente ansatte, engasjerte politikere og økonomisk handlingsrom. Det er ingen grunn til å savne Senterpartiets distriktspolitikk, kanskje bortsett fra i Nationens redaksjon og blant Senterpartiets lokalpolitikere..

 

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser