Sats på fylkesveiene våre

Det er viktig å bygge opp landets infrastruktur. Dagens regjering har styrket satsingen på veiene kraftig gjennom betydelig økte bevilgninger. Det er viktig for næringslivet og for innbyggernes hverdag, og vi har sett en veldig positiv utvikling innen alvorlige trafikkulykker. Bevilgning til vedlikehold er doblet. Forfallet på riksveiene går nå ned for fjerde året på rad, etter tiår med økende forfall.

Regjeringen har også gitt økt from for fylkene til å prioritere opp fylkesveier. Vi har økt de direkte bevilgningene til tunnelsikring, rassikring og opprusting av fylkesveier betydelig. Samtidig er kommuneøkonomien nå den beste på over 20 år. Det gir økonomisk handlingsrom for fylkene til å prioritere opp vedlikehold av fylkesveier innenfor sine fylkesbudsjetter. For vi må huske – fylkesveier er egentlig utenfor regjeringens direkte myndighet. Det er fylkenes som styrer og bestemmer over fylkesveiene.

Da Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV styrte landet, lot de både riksveier og fylkesveier forfalle. Det gjenspeiler mange vilje og evne til å prioritere infrastrukturen vår. Det er ingen grunn til å tro at de løser saken bedre i fylkene enn de klarte i regjering. I Stortinget ser vi manglende vilje til å prioritere opp veiformål i de alternative budsjett til AP/SP/SV. Dersom opposisjonens budsjettforslag ville blitt vedtatt de siste fem årene, så ville det medført kraftig økning i bilrelaterte avgifter og bompenger, men ikke økning i veibevilgninger.

Noen sier staten må lage et vedlikeholdsprogram for fylkesveier. Jeg tar det som et kompliment, fordi det viser større tillit til at FrP-styrte Samferdselsdepartementet skal fikse fylkesveiene enn AP/SP styrte fylkeskommuner. Det er et ekstra stort kompliment når Senterpartiet er fremste forkjemper for å ville ta bort innflytelse fra sine egne lokalpolitikere og gi makten til meg. Jeg tror likevel den beste løsningen er å sikre flere lokalpolitikere som viser vilje og evne til å prioritere i fylkesbudsjettene. Dagens regjering bør fortsette å styrke økonomien til fylkene og kommunene, og så kan velgerne til neste høst valg velger politikere som lokalt prioriterer veiformål høyere.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser