En himmelsk blå politikk

Vår Herre stemmer visst blått. Ikke forunderlig at han farger himmel og hav blått. Men likevel tror jeg ikke at Vår Herre viser sin politiske tilhørighet i hverdagen. Men skal vi tro Senterpartiets leder, så er det Vår Heller, ikke regjeringen, folket skal takke for det som går godt i landet. Kongeriket og dagens regjering, har blant annet vært velsignet med nydelig vær i fire år. Det er årsaken til gode tider for bønder, skognæring og fiskere. I Nationen 5/2-18klarer SPs Vedum knapt nevne å et eneste grep regjeringen har gjort som har styrket verdiskaping og næringslivet i distriktene. Det bekrefter min påstand om et Senterparti som svartmaler. La meg hjelpe Vedum å se lyset:

Kraftig vekst i bevilgningene til veibygging og –vedlikehold. Etter kontinuerlig forfall på riksveinettet de gangene Senterpartiet har sittet i regjering, så forstår jeg at Vedum opplever det som et under at riksveiene nå vedlikeholdes i så stort omfang at forfallet reduseres. Men det skyldes faktisk politiske vedtak, ikke en engels verk. Vedum skal slippe å gå den smale sti når positive verdier skal skapes.

Kraftig satsing på skogsbilveier, tømmerkaier og økt last på tømmervogntog. Jeg tror nok SP og FrP deler synspunkt på at dette er viktig. Men der Vedum fikk nei fra SV hver gang han nevnte temaet, så sier dagens regjering ja! Ikke rart Vedum ser lyset så sterkt at han tror på himmelsk inngripen, men det er altså så enkelt som borgerlig politikk.

Økt mulighet til gårdssalg av alkoholholdig cider. Det er et viktig bidrag til at mange fruktbønder nå opplever gode tider. Riktignok snakker man i Bibelen om å gjøre vann til vin, men politikken som styrker norske fruktbønder er i høyest grad borgerlig styrt.

En kommuneøkonomi som er den beste siden 1990-tallet, noe faktisk.no har bekreftet. Sist Vedum satt i regjering, var en lang rekke små kommuner under statlig administrasjon pga økonomiske problemer. Det er dog ikke kollekt og milde gaver fra kirken som har gjort kommunene fri, men god vekst i bevilgninger over statsbudsjettet under dagens regjering.

Slikt kunne jeg fortsatt og tilbakevist samtlige av Vedums påstander. Senterpartiet argumenterer for tiden som om knapt noe har skjedd siden 2013, unntatt bedre vær og valutakurser. Da er det på tide Vedum gjør som disiplene – drar ut blant folket. Slutt å lukke øynene for så å forbanne mørket. Blå himmel oppleves positiv og fredfull, slik er det med blå politikk også. Når luften farges rød og grønn, aner man derimot uro.

 

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser