Miljøvennlige biler uten pisk

Dårlige veier og gamle biler – ingen av delene er bra for miljøet. Likevel kjemper såkalte miljøpartier for at bilavgiftene skal opp og veibevilgningene ned. Jeg er uenig. Dårlige veier er ikke bra for miljøet. Gamle biler er ikke mer miljøvennlige. Derfor satser vi både på lavere bilavgifter og bedre veier.

Det gir meg mye kjeft fra opposisjonen, men den debatten tar jeg! I regjering har vi brukt avgiftspolitikken aktivt for å stimulere til fornyelse av bilparken, og bidra til at man velger mer miljøvennlige biler. I 2017 ble det solgt nesten 160.000 nye biler, det beste året siden 1986. Og et stort antall bruktimporterte, nesten nye elbiler kommer i tillegg. De nye bilene har betydelig reduserte utslipp. Gjennomsnitt CO2-utslipp for nye biler i 2017 er 82 gram/km, noe som er 11 gram/km lavere enn 2016. Dermed er målet om 85 gram/km nådd tre år før tiden.

Siden regjeringsskiftet i 2013 er det vedtatt endringer i bilavgiftene som til sammen reduserer bilavgiftene for “vanlige” biler med 1,9 mrd. kroner. Tar vi med “tapte” inntekter fra elbiler så blir reduksjonen enda større.

Gjennomsnittlig engangsavgift for en ny bensin-/dieselpersonbil har gått ned med om lag 25 000 kroner (2018-kroner) fra 2013 til 2017. Medregnet elbiler, som er fritatt for engangsavgift, er gjennomsnittlig reduksjon nær 40 000 kroner. Engangsavgiften er lagt om i miljøvennlig retning og vi ser klare resultater av at interessen for å velge miljøvennlige biler er svært stor. Omleggingen innebærer at avgift på bilens vekt er redusert, både ved lavere satser og økt innslagspunkt for laveste sats (fra 0 til 500 kg).

Denne regjeringen har dermed redusert bilrelaterte avgifter, samtidig som vi har økt satsingen på samferdsel kraftig. Bilistene får nå mer penger til veiinvesteringer og – vedlikehold enn det som tas inn i bilrelaterte avgifter. Bilen skal ikke være en melkeku, den er et nødvendig transportmiddel.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser