Når NAF blir APs talerør


NAF har fått ny kommunikasjonssjef som inntil nylig kjempet imot bompengekutt og for høyere bilavgifter. Det er nok også forklaringen på hvorfor NAF nå plutselig angriper FrP i bompengepolitikken. Det er nesten litt surrealistisk. FrP er tross alt NAFs beste, og ofte eneste, venn i kampen mot bompenger og for lavere bilavgifter. Hva er det som skjer?

Inntil få måneder siden Camilla Ryste sentral i Arbeiderpartiet. Hun var sågar rådgiver til Jonas Gahr Støre. I hennes politiske hverdag jobbet hun for Stortingets største motstander mot å kutte bompenger. Når Ryste nå kritiserer FrP så fremstår hun som pyromanen som kritiserer brannvesenet. Det er vanskelig å ta helt på alvor.

Det er viktig å bygge god infrastruktur. Det er god investering i vår hverdag og for næringslivet. Trygge veier gir økt sikkerhet, lavere reisekostnad og knytter landet sammen. FrP har lenge kjempet for økte veiinvesteringer, mer vedlikehold og bedre balanse mellom det bilistene betaler inn til staten og det som brukes til infrastruktur over statsbudsjettet.

Vi har lykkes på mange områder, men er ikke i mål. I mange tiår har veinettet opplevd økende vedlikeholdsetterslep. De siste årene er dette snudd, og forfallet går nå ned for fjerde år på rad. Utbygging av nye veistrekninger har økt markant og for motorveier er den mangedoblet.

Bilistene betaler samlet sett nå mindre til statskassen i bilrelaterte avgifter enn det som brukes til veiformål over offentlige budsjett. For få år siden var regnestykket stikk motsatt. Årsavgift (nå: trafikkforsikringsavgift) er redusert, omregistreringsavgift er kuttet kraftig, effektavgift er helt fjernet, campingvognavgift er fjernet, avgiftsnivået på MC er redusert, engangsavgift på biler er redusert (og fortsatt helt borte for elbiler). Men ja, drivstoffavgiftene har økt litt og bompengene har økt.

Sistnevnte viser hvor viktig det er at flere støtter FrPs kamp for lavere bompenger. For vi står alene i kampen. Derfor håpet jeg at NAF ville bidra til å informere sine medlemmer om hvilke partier som kjemper for lavere bompenger, og hvilke som kjemper mot bompengekutt. NAF hjelper ikke bilistene ved å angripe bilstenes venner, selv om det nok er mest behangelig for Arbeiderpartimedlemmer i NAF.

Det er ikke likegyldig hvem som styrer. NAF må slutte å late som at alle partier mener det samme om bompenger. Nå later NAF som om alle partiene mener det samme, men NAF vet jo egentlig at FrP har klart å kjempe frem flere forbedringer også når det gjelder bompenger. Bompengeandelen i nye veiprosjekt er betydelig redusert under dagens regjering (fra over 40% til under 30%). FrP har kjempet frem budsjettkompromisser hvor bomgjeld er fjernet i 8 prosjekt, slik at man unngår bomstasjoner. Vi har fått til vedtak som gir økt statlig bidrag til over 40 bomprosjekt. Rabatten på bombrikke er blitt doblet til 20% i nesten alle prosjekt. Vi har redusert antall bomselskap fra over 50 til 5. Det gir rom for lavere administrasjons- og finansieringskostnader. Men ja – mange bilister nær de store byene opplever vekst i antall bomstasjoner og takster, etter at lokale kommunestyrer innfører sine bomringer.

Ryste husker nok at hennes parti derimot har foreslått å fjerne bevilgninger til å kutte bompenger. I Arbeiderpartiets alternative statsbudsjettet har de foreslått økte bilavgifter og fjernet alle regjeringen bevilgninger til å kutte bompenger. Og dessverre, allerede i 2015 så vi at blant annet AP, SV, SP og KrF fikk flertall i Stortinget for å legge bompengekutt på is. Da foreslo H/FrP-regjeringen en tilskuddsordning som skulle øke de statlige bevilgningene til alle bomprosjekt. AP var imot. Ryste kjempet mot bompengekutt. Men kritiserer nå FrP for konsekvensene av at hennes parti vant frem.

Det er også oppsiktsvekkende at Ryste kritiserer FrP for at byene får innføre rushtidsavgift. Hennes eget parti var kraftig forkjemper i Stortinget for å tillate dette og fikk flertall, og det er hennes lokale partifeller i mange byer som vedtar rushtidsavgiften lokalt. 

NAFs strategi å angripe FrP er lite konstruktiv. Det hjelper ikke NAFs medlemmer, og fungerer bare som en beskyttende mur for alle de politikerne i Stortinget som synes bompenger er en behagelig måte å skaffe seg ekstra penger. Jeg håper NAF blir mer opptatt av å oppnå resultater fremfor å tåkelegge debatten.

Jeg kan med hånden på hjerte si at jeg ved neste valg skal stemme på et parti som kjemper for å redusere bompengenivået. Jeg tviler sterkt på at NAFs kommunikasjon vil gi samme løfte. Da bør hun også slutte å lure NAFs medlemmer til å tro at hun er oppgitt over bompengenivået.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser