Fortsatt behov for bussjåfører

posted in: Samferdsel | 0

Vi skal ha en kraftig satsing på kollektivtrafikk, og jeg ønsker flere norske sjåfører i transportbransjen – både på lastebil og buss. Som samferdselsminister har jeg vært opptatt av å styrke konkurransevilkårene for norske aktører, gjennomføre flere kontroller og bedre … Continued

Bedre bredbåndsdekning i distriktene

posted in: Samferdsel | 0

Oppland har høyere vekst i bredbåndsdekning enn landet for øvrig. God satsing fra både markedsaktører og økt statlig støtte bidrar til det. Det er trist at Aps Rigmor Aaserud velger å tegne et negativt bilde av utviklingen. Slik bidrar ikke … Continued

Nye løsninger for bedre veier

posted in: Samferdsel | 0

Vi skal bygge mer vei, raskere, bedre og billigere. I mange år/tiår, har den politiske debatten fokusert på behovet for raskere fremdrift og kostnadsreduksjoner. Og kritisert at veier bygges stykkevis og delt. Gjennom en rekke grep går vi i riktig … Continued

Hvorfor stopper Arbeiderpartiet bompengekutt?

posted in: Samferdsel | 0

Det er noe uansvarlig og overfladisk når Arbeiderpartiets Marianne Martinsen kritiserer bompenger. Hun beklager seg over økt bompengenivå, men har selv stemt for samtlige bompengeprosjekt. Når regjeringen foreslår en rekke bompengekutt, stemmer hun imot. Det henger ikke sammen. Det er … Continued

Hvor lar SP distriktene forfalle?

posted in: Samferdsel | 0

Under rødgrønn regjering forfallt veinettet i Nord Norge. Under denne regjeringen bygges og vedlikeholdes det vei i Nord-Norge som aldri før. For første gang på tiår kuttes forfallet på riksveiene i landsdelen – satsing på vedlikehold/fornying er nå tilnærmet fordoblet. … Continued

1 2 3 4 5 72