Rødt kort for kraftbløff

I Oslo sitter Rødt som garantist for et byråd som insisterer på at kommunen skal investere i en kraftkabel til Skottland. Jeg dristet meg til å påpeke at Rødts leder Moxnes bør slutte å late som om prosjektet er regjeringens initiativ, og heller bruke energien sin på å diskutere prosjektet med aktørene som står bak det – deriblant hans eget byråd. Ikke uventet får jeg en skyllebøtte tilbake, det meste bestående av usannheter og halvsannheter. Moxnes problem er at han er avslørt i å rette skytset i feil retning, og nå forsøker han forsvare seg ved å glefse mot alt mulig. En rolig analyse viser likevel at Moxnes ikke har særlig saklig støtte for sine utbrudd mot regjeringen. Dersom han er oppriktig, så bør han gjøre jobben i Oslo fremfor å komme med løskrutt i media.

La meg rydde opp i diskusjonen:

  • Jo, FrP kjemper for lave strømpriser
  • Jo, FrP har sikret at man øker bostøtten for folk som rammes av høye strømpriser.
  • Jo, det er bygget ut mer kraftproduksjon med dagens regjering
  • Jo, industrien går generelt godt med dagens regjering
  • Jo, strømprisene har vært lavere under dagens regjering enn under forrige regjering
  • Jo, Oslos byråd er blant aktørene som står bak en kraftkabel til Skottland.
  • Nei, regjeringen har ikke foreslått at staten skal bygge kraftkabel til Skottland
  • Nei, kommunisme er ikke løsningen på Norges utfordringer.

La meg utdype noe av dette.

Kraftdebatten engasjerer, og med god grunn. I vårt kalde nord er vi avhengig av strøm til lys og varme. Vi er et energirikt land. Som FrP’er og 6 år i Stortinget energi- og miljøkomite har jeg kjempet for at energien skal komme næringsliv og innbyggere til gode. Jeg var kraftig kritisk da rødgrønn regjering ville gjøre Norge til Europas batteri. Den politikken ville gi økte strømpriser i Norge og bety rovdrift på vår vannkraft. De tre energiministrene fra Senterpartiet (2005-13) jobbet iherdig for å selge mer strøm til Europa, og de tok initiativ til en rekke nye strømkabler til utlandet. I dag later SP naturlignok som om dette aldri har skjedd, men selv SP-leder Vedum har forsvart disse kablene. Det er verdt å minne om at alle de prosjekter som media har skrevet om de siste årene, er prosjekter som ble løftet frem og/eller inngått internasjonale avtaler om under rødgrønn regjering.

Jeg har også kjempet for å bygge ut mer energiproduksjon i Norge. Det vil styrke norsk næringsliv, bidra til lavere strømpriser og økt forsyningssikkerhet, samt utvikle en leverandørnæring som kan eksportere norsk kunnskap og materiell internasjonalt. Under dagens regjering har utbygging av fornybar energiproduksjon vært ca dobbelt så stor som snittet de siste 25 årene.

Og, det har vært et mål at strømprisene skal være stabile og lave. Det har regjeringen stort sett lykkes med. Totalt sett har strømkundene betalt mindre for strøm under dagens regjering enn under tilsvarende periode med rødgrønn regjering. Men, prisene i vinter har vært uakseptabelt høye. I vinter ble det tørrere og kaldere enn værprognosene tilsa. De ga høyere strømpriser, selv om prisene nå er på vei ned igjen. Som FrP’er misliker jeg sterkt vinterens strømpriser, og er glad for nedgangen vi nå ser. Jeg er også glad for at FrP vant frem med å kutte elavgiften i 2019. For alle med litt hukommelse om strømsituasjonen så er det ingen grunn til å lengte tilbake til rødgrønt rot og kaos. Månelanding på Mongstad burde være kodeord nok til å huske hva som dominerte rødgrønn energipolitikk.

Det er i denne situasjonen Rødt forsøker å lure folk til å tro at et regjeringsskifte med rødt i spissen ville gitt lavere strømpriser. Riktignok har flere land som styres etter Rødts prinsipper svært lave energipriser på papiret, men de preges også av svært ustabil forsyning og generelt lav levestandard. Bare det er for de fleste nok til å se at Rødts samfunnssystem verken fungerer eller løser de utfordringer som løftes opp.

Da jeg i et innlegg påpekte at Moxnes/Rødt tåkelegger energidebatten, så viste jeg til at det omdiskuterte prosjektet med en kraftledning til Skottland ikke er et prosjekt løftet frem av regjeringen, slik Moxnes ga inntrykk av i Dagbladet. Det er tvert imot en rekke fylkeskommunale kraftselskap som står bak det, deriblant rødgrønne Oslo. Og som kjent er det Rødt som er garantisten for det rødgrønne byrådet. Derfor er det rart at Rødt velger å kritisere regjeringen for et prosjekt som initieres fra rødgrønne partier. Moxnes må heller vise at han tar ansvar for det byrådet han støtter. Men det er visst ikke så moro, kanskje fordi han da ser at Rødt i Oslo ikke har særlig innflytelse utover å være stemmekveg for AP, SV og MDG.

Moxnes sin manipulasjon med fakta er enklest å avsløre når det gjelder diskusjonen rundt bostøtten. Regjeringen har allerede gjort det kjent at bostøtten økes med 2950 kr for å hjelpe de som sliter med økt strømpris. Moxnes derimot hevder dette ikke har skjedd, til tross for at det er vedtatt og omtalt i media. I stedet viser Moxnes til en VG-artikkel fra januar 2019 hvor han kritiserer regjeringen. Altså, han ignorerer faktum og viser i stedet til en utdatert artikkel hvor han selv fremmer negative (og uriktige) påstander. Dette Moxnes, er rett og slett uredelig. Det er ikke ukjent at autoritære partier forsøker skape misnøye ved å forlede folk, men i vårt norske demokrati håpet jeg at vi slapp slikt tull.

Moxnes hevder også at FrP har tatt til orde for en høy strømpris. Faktum er at FrP hele tiden har kjempet for lave og forutsigbare strømpriser, til glede for husholdninger og næringsliv. Ja, det er riktig at FrP har sagt vi forstår at kraftselskapene må ha en strømpris som forsvarer utbygging av ny produksjon. Det betyr ikke at vi ønsker høy pris til forbrukerne. FrP har derfor støttet opp under utbygging av ny kraftproduksjon, blant annet gjennom midlertidig ordning med grønne sertifikater som sikrer en høyere pris for kraft fra nye kraftanlegg i markedet mens markedsprisen for eksisterende kraftproduksjon forblir lav. Gjennom slike ordninger, og langt raskere konsesjonsbehandling, har utbygging av ny fornybar kraftproduksjon økt under FrP, og er dobbelt så høy som gjennomsnittet de siste 25 år. Dette har vært viktige virkemidler, fordi det sikrer økonomien i nye prosjekter, uten at vi som forbrukere må betale høyere kraftpris på eksisterende kraftproduksjon. Det er mulig Rødt mener det er å favorisere kraftbransjen, men resultatet av mer kraft i markedet er av prisnivået blir lavere (alt annet likt) – altså til glede for forbruker.

Moxnes har rett i at elavgiften ikke har utviklet seg helt slik FrP har ønsket. Vi har ikke vunnet alle slag vedr elavgiften. Det er sårt for et FrP hjerte, og en drivkraft for at FrP må bli enda større ved neste valg. Stortinget har valgt å vedta enkelte reelle økninger, i strid med regjeringens opprinnelige forslag til statsbudsjett. Men i 2019 budsjettet vant FrP frem, og elavgiften ble redusert for første gang på mange tiår.

Så skal jeg ta Moxnes litt i forsvar og minne om at Oslo ikke er eneste kommune som forsøker tjene penger på å bygge kraftkabel til utlandet. Oslo er den største kommunen blant eierne, men tar du med Lyse energi og Agder energi finner du 10 SP ordførere på eiersiden i kraftselskapene som søker om konsesjonen, og enda flere AP ordførere. Så saken handler ikke bare om Oslo, men det er rimelig at Rødt blir påminnet at Oslo er en av søkerne og at Rødt der utgjør det «parlamentariske grunnlaget» for byrådet.

Det er ikke overraskende at en kommunist vil skylde alt som er galt på borgerlige politikere, men i Oslo er det faktisk en del sosialister som styrer. Men mulig Moxnes mener de kanskje ikke har forstått hva den rette sosialismen er…?

Til slutt, når Moxnes hevder mitt opprinnelige blogginnlegg er tidenes største mageplask så bekrefter han liten kunnskap innen stupekunstens verden. Innleggets innhold står seg veldig godt, selv om Moxnes ikke liker å bli påminnet de faktiske forhold. Jeg tror forøvrig resten av verden vil sette blant annet sosialistenes eksperiment i Venezuela som et langt større, mer reelt og fryktelig mye mer alvorlig mageplask. Det er utrolig at Moxnes mener et blogginnlegg han ikke liker er verre mageplask enn sosialismens falitt i nok et land. Rødt støttet jo som kjent eksperimentet i Venezuela, og har nok vanskelig for å innse at deres sosialistiske samfunnssystem rett og slett ikke fungerer i samfunn hvor det bor selvstendige Mennesker.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser