Flere avganger og økt vedlikehold for jernbanen

Kjøreledninger som faller ned, overfylte tog, forsinkede tog, uoversiktlige rutetabeller. Det har vært mange negative overskrifter om situasjonen for jernbanen. Slik verken kan eller vil vi ha det. Jernbanen skal være et attraktivt transportmiddel for pendlere og godsnæringen. Da må det investeres i materiell, i vedlikehold og flere avganger.

Statsbudsjettet for 2015 gir en betydelig satsing for å skape flere gode opplevelser på jernbanen. Noen grep vil ta lang tid, andre vil man merke ganske raskt. Mange pendlerne inn til de store byene merket endringene allerede fra 14. desember, da ny ruteplan med flere togavganger ble innført. Virkningen av den kraftige satsingen på vedlikehold i statsbudsjettet tar derimot litt mer tid, det er mye fysisk arbeid som må gjøres først.

Vedlikeholdet av jernbanen har vært forsømt lenge. Til slutt blir konsekvensene alt for tydelige. Utstyr som går i stykker, tog som ikke går. Kostnaden og ulempene rammer folk flest gjennom forsinkelser, irritasjon og bekymring. Det har ikke manglet på festtaler om kjempeløft for jernbane. Likevel har vedlikeholdsetterslepet for jernbanen økt med nesten én milliard kroner hvert eneste år de siste ti årene. I kampen mot nye prosjekter med seremonier og snorklipping så har vedlikehold blitt nedprioritert gang på gang.

Nå er det nok festtaler om månelandinger. H/FrP regjeringen har valgt et mer jordnært spor. I 2015 blir det et ekstraordinært kraftig løft for vedlikehold, blant annet fordi vi i 2014 budsjettet opprettet et infrastrukturfond, som nå er tilført 70 milliarder kroner. Sammen med KrF og Venstre sikrer at vi vedlikeholdsetterslepet på jernbanen reduseres for første gang på tiår. Vi skal gjøre toget til et mer attraktivt transportmiddel, for jobbpendlere og godstransporten. Da handler det blant annet om forutsigbarhet, frekvens og komfort.

Flere togavganger med ny ruteplan
I så måte var 15. desember en merkedag. Da skjedde det store ruteendringer på Østlandet, Sørlandet og Trønderbanen. Noen ruteendringer kom som følge av nye satsinger i statsbudsjettet for 2015, andre har vært planlagt lenge. I sum vil ruteomleggingen gi togpassasjerene et bedre og mer robust tilbud. Det er blitt flere togavganger og det blir flere nye tog. Det betyr en enklere hverdag ved at folk kommer seg raskere til og fra jobb og hyppigere mellom byer i de delene av landet der befolkningen vokser raskest. For å løse køproblemene i byene må vi gi pendlerne attraktive alternativ. Dette styrker også næringslivet ved å binde sammen bo- og arbeidsmarkedene på en bedre måte.

På Østlandet er det på en rekke stasjoner nær Oslo nå fast timinutters frekvens fra kl.7 til kl. 23 på alle hverdager. Du trenger med andre ord ikke lenger se på klokka når du går for å ta toget.

På Sørlandsbanen er det blitt flere avganger, fra dagens fem til åtte avganger daglig med tilnærmet totimersfrekvens. Det er også flere avganger i helgene – og nattogene kjøres som før – med sovevogner! Det økte tilbudet vil også merkes på Arendalsbanen. Det er liten tvil om at disse endringene vil gjøre det mer attraktivt for folk på Sørlandet å ta toget.

Trønderbanen er forlenget som følge av ruteendringen. Fra 14. desember snur lokaltoget til/fra Steinkjer på Melhus og Lundamo i stedet for på Lerkendal. Dette gir tog hver time til/fra Heimdal og Melhus. Ekstraavgangene i rushtiden vil fortsatt gå til Lerkendal. Også tilbudet til/fra Kvål, Ler og Lundamo vil bli vesentlig forbedret. Fra å være et sporadisk tilbud, vil Trønderbanen også sør for Trondheim bli en konkurransedyktig grunnstamme i kollektivtilbudet.

Saltenpendelen vil i løpet av året få økt kapasitet i eksisterende rushavganger ved at det tilføres ett ekstra togsett til Bodø–Rognan. Dette tiltaket vil komme arbeidspendlerne på strekningen til gode, samt legge til rette for at Bodø og Rognan kan være en egen arbeidsregion. Tiltaket er også viktig med tanke på behovet for økt kapasitet når de nye holdeplassene på Tverrlandet og Reitan vil stå ferdig.

”Flere tog enn noensinne” er NSBs slagord. Det er musikk i mine ører. Regjeringen har støttet opp om denne satsingen og gitt NSB garantier for kjøp av ytterligere 15 nye tog i tillegg til de 66 som er under levering. Det vil gi et bedre tilbud for mange av de faste reisende. Og om det er en stund siden sist du tok toget – kanskje er det på tide å prøve igjen. Nyere tog, flere avganger, økt vedlikehold og flere store nyinvesteringer. Våre ambisjoner er store. Derfor er Jernbaneverkets budsjett økt med rundt 50 % etter regjeringsskiftet.

God togtur!

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

4 Comments

 1. Hei Ketil.
  Ble veldig nysgjerrig på strekningen Sandnes-Ålgård, håper du har tid til et lite spørsmål.
  Ålgårdsbanens gjenåpning viser tall fra 600 til 800 millioner, og banen har allerede mye av sitt areal på plass. På den annen side er det kostnader på rundt 2,7 milliarder og ganske mye mer areal som skal gå til ny E39 firefeltsvei?
  Hvordan ble dette løsningen, både med tanke på økonomi, miljø, arealdisposisjoner og sist, hvordan samsvarer dette med føringer lagt i nasjonal transportplan?

  Mvh
  Lars.

Comments are closed.