Litt mye surr fra finansministeren

Johnsen er opptatt av ansvarlig økonomisk politikk (DN 03.05.12). Veldig bra, da har vi et felles utgangspunkt. Politikk handler dog om mer enn overskrifter. I Johnsens verden er det ansvarlig at Norge låner ut oljepenger billig til Tyskland for å finansiere tysk veibygging, og samtidig låner inn penger dyrt fra utlandet for å finansiere norsk veibygging. Mens Tyskland får låne oljepenger til 1,8 % rente, så betaler enkelte bomprosjekter i Norge hele 6,5 % rente for sine lån. Dette er fullstendig tullete. Det burde være absolutt unødvendig å låne penger av utlendinger for å bygge veier i Norge, og derfor vil FrP endre på handlingsregelen for bruk av oljepenger.

Johnsen later som om at FrP finner opp et helt nytt (og uansvarlig, selvsagt) budsjettsystem, hvor vi skal jukse med penger utenfor budsjettet. Tvert imot. Vi formaliserer Stoltenbergs eget budsjettsystem, hvor han i dag bruker titalls milliarder oljekroner, utenfor handlingsregelen. Debatten på dette punkt handler grovt sagt om man skal se på infrastruktur og større anskaffelser som investering eller løpende kostnader. Så langt har AP lagt seg på sistnevnte – jeg er uenig i den vurderingen. Bygger vi veier og jernbaner så bruker vi ikke opp oljeformuen – den kommer mange generasjoner til gode.

Dernest surrer Johnsen mye om FrPs forslag. De fleste av hans argument har jeg tilbakevist i DN 26.04.12. La meg i tillegg understreke at FrPs forslag IKKE ble endret fra det ble presentert for media på FrPs landsmøte og til det ble fremmet i Stortinget. Det er avsporing av debatten når Johnsen bruker halve innlegget sitt til å late som noe annet.

La meg også presisere at FrP IKKE har sagt at oljepengebruken til forbruk skal begrenses til 2 %. Jeg har derimot sagt at det er naturlig om grensen for bruk av oljepenger til forbruk er lavere enn dagens 4 % dersom infrastruktur holdes utenom. Jeg er dog svært uenig i at en grense på 2 prosent må medføre velferdstap. I så fall opplever vi allerede “Hollandsk syke”, hvor oljeformuen gjør at vi lever over evne. Tenk over det – dersom all skattevekst samt 2 prosent av oljefondet er for lite til å dekke nasjonens velferdstiltak, da kan Johnsen i det minste innrømme at han ikke har noen hensikt i å sette av særlig mer penger til investeringer, slik handlingsregelen i utgangspunktet forutsatte. Det er jo også en bekreftelse på at dagens oljepengebruk ikke brukes med et generasjonsperspektiv.

Johnsens innlegg må tolkes som et forsøk på å så splid hos hans politiske motstandere. Jeg er trygg på at Høyre og FrP sammen vil stå for en budsjettpolitikk som langt overgår dagens regjering i ansvarlighet, også i et generasjonsperspektiv.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1.  For å bringe det hele ned på Hvermansen sin forståelsesnivå så blir finansministerens løsning på å bygge infrastruktur som mannen som ikke ville låne penger for å bygge sitt nye hus. I steden kjøpte han materialer etterhvert som lønna kom inn. Sent gikk det og dyrt ble det og..

Comments are closed.