Trygg økonomisk styring med FrP

Kommentator Trine Eilertsen i NRK hevder at handlingsregelen for oljepengebruk er fasiten på ansvarlig økonomisk politikk, og at brudd på handlingsregelen er å gamble med norsk økonomi. Jeg sitter igjen med et inntrykk av at Eilertsen prøver å skape usikkerhet om hva slags økonomisk politikk en ikke-sosialistisk regjering vil føre.
 
Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett for 2013 var innenfor handlingsregelen. Det er ikke derfor vi ønsker et nytt økonomisk ankerfeste. Problemet er at dagens handlingsregel har en rekke logiske brister. I følge handlingsregelen blir det inflasjon når vi bygger flere motorveier, men ikke dersom vi bygger oljeplattformer. Ifølge handlingsregelen blir det angivelig norsk inflasjon hvis Norad bygger vindmøller i Afrika, men ikke om de bygges av Statkraft i Norge fordi førstnevnte er budsjettpost mens sistnevnte er statlig selskap. Med handlingsregelens velsignelse låner Norge ut oljepenger til Danmark til 1% rente, mens norske veier lånefinansieres fra utlandet til 3,51 % rente. Stoltenberg ber norske kommuner låne 20 milliarder til oppussing av skolebygg (lånt via kommunalbanken fra utlandet), uten at det angivelig har press på norsk økonomi. Hadde vi bevilget ekstra penger til formålet via statsbudsjettet så ville det ifølge handlingsregelen vært inflasjonsdrivende.
 
Bompenger er utenfor handlingsregelen, og bompenger er ikke med i skattedefinisjonen regjeringen brukte da de lovet at skattenivået fra 2004 skulle ligge fast. Pengene til bygging av bomveier lånes ofte fra Kommunalbanken som låner 96 % i utlandet. I virkelighetens verden får man det samme presset i norsk økonomi under byggefasen uavhengig av om man bruker bompenger eller egne oljepenger, fordi begge deler er kapital som hentes fra utlandet.
 
Det er ikke akkurat små pengesummer som holdes utenfor handlingsregelen. Bare Petoros investeringer alene er på 25-30 milliarder kroner årlig. I revidert nasjonalbudsjett 2013 ble statlige og statseide foretak tilført egenkapital på nesten 20 mrd. kroner utenfor handlingsregelen. Samtidig skrøt finansminister Sigbjørn Johnsen av at regjeringen strammet inn.
 
Målet med handlingsregelen var opprinnelig at oljepengene skulle brukes til å styrke vekstevnen i norsk økonomi gjennom investeringer i infrastruktur, kunnskap og vekstfremmende skattelettelser. Stoltenberg-regjeringen har forlatt dette prinsippet. Vi ønsker en ny regel som definerer samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer i blant annet infrastruktur som formuesomplassering. Dette handler om trygg økonomisk styring av folks skattepenger.
email