Reformer og enkeltsaker

FrP er fornøyd med enkeltsaker fremfor systemskifte, hevder Harald Stanghelle i en ellers god kommentar (Aftenposten 25.06.14). Han nevner Segway, 110-fartsgrense og ”filleristing av parkeringsbransjen” som viktige FrP-seirer i samferdselspolitikken.

Hans gjennomgang av prioriterte FrP saker har en betydelig slagside. Ja, vi har fått gjennomslag i veldig mange enkeltsaker allerede. La meg likevel tegne bildet litt bredere. Regjeringen har fremskyndet arbeidet med 12 veiprosjekter, fra E18 Arendal-Tvedestrand i sør til E105 v/ Kirkenes i nord. Vi har økt vedlikeholdet, deriblant har vi snudd en planlagt rødgrønn reduksjon i asfaltering til en vekst. Symbolsk, men likevel beskrivende, er at vi fremskyndet åpningen av E18 i Vestfold i sommer – og dermed minsker faren for alvorlige ulykker betraktelig.

Vel så viktig som økte bevilgninger, er imidlertid reformene vi har igangsatt. Innen vegsektoren skal et statlig veiinvesteringsselskap på plass, med formål å bygge ut mer vei, mer langsiktig og helhetlig.

Vi har også opprettet et infrastrukturfond på 30 milliarder kroner. Målet er 100 milliarder kroner innen 2017. Dette skal gi mer forutsigbare bevilgninger til vedlikehold. Vi har videre satt i gang arbeidet med en bompengereform som gjør at bomtakstene kan reduseres vesentlig mange steder. Det er fjernet bomstasjoner på sju veistrekninger, og vi har gått i gang med å redusere takstene på rundt 13 bomstrekninger. Flere skal det bli.

H/FrP regjeringen har store ambisjoner innen veisektoren. Listen ville vært tilsvarende lang om jeg listet opp jernbanesatsingen. Det handler både om enkeltsaker og systemendringer. Mange av endringene har et tydelig FrP stempel, og er forslag som ble fremmet men nedstemt i Stortinget gang på gang. Nå, med FrP i regjering, er de i ferd med å gjennomføres og med stor interesse fra næringsliv og transportbransje.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser