Svartmaling om jernbane

Siden valget er jernbanebudsjettet økt med nesten 50 %. Vår satsing ligger nå foran skjema i Nasjonal Transportplan. Det skulle man ikke tro når man hører elendighetsbeskrivelse fra tidligere regjeringspartier og enkelte i media og miljøbevegelsen.

For eksempel har Bergens Tidende tre ganger på en uke hevdet regjeringen kun satser på vei, mens tog/kollektiv blir glemt. Det er rett og slett uriktig, og vitner mest om et ønske om å svartmale. En avis som skriver slikt bedriver direkte feilinformasjon mot leserne.

I 2014 økte vi spesielt satsingen på jernbaneinvesteringer. I 2015 budsjettet løfter vi spesielt opp vedlikehold/fornying av eksisterende jernbane, hvor budsjettet foreslås økt med over 26%. Der de rødgrønne hadde flat/negativ utvikling de siste årene, kommer det med H/FrP et enormt løft.

Det blir flere togavganger blant annet rundt Oslo, Stavanger og Trondheim. Vi forlenger pendelen på Trønderbanen til å inkludere Melhus. Sørlandsbanen får tilnærmet doblet antall avganger. På Jærbanen og Saltenpendelen investeres det i bedre perronger for å kunne øke togkapasiteten. NSB får kjøpe inn dobbelt så mange nye togsett som planlagt, det betyr flere doble togsett i rushtiden – en viktig satsing for bedre fremkommelighet og økt komfort.

Vi har nettopp startet opp et av de aller største samferdselsprosjektene på flere tiår – nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski. Det bygges ut og planlegges for fullt for videre utbygging av InterCity-strekningene Oslo-Skien/Lillehammer/Halden, og vi har besluttet at Ringeriksbanen skal være en del av Intercitysatsingen på Østlandet – det vil også forkorte reisetiden Oslo-Bergen. Vi har sikret god fremdrift i jernbaneutbyggingen Larvik-Porsgrunn, utbygginger i Bergen og dobbeltspor på Trønderbanen. Vi har startet planlegging av forlengelse av dobbeltspor på Jærbanen, og KVU om sammenkobling av Vestfold- og Sørlandsbanen. Målet er selvfølgelig å gi pendlerne enklere reisehverdag. I tillegg legger vi opp til en jernbanereform der kundeorientering, effektivitet, bedre organisering og konkurranseutsetting står i sentrum.

På godssiden har vi satt i gang et samarbeid med Sverige, for å øke godsandelen på jernbanen. Vi har også forsert planleggingen av nye godsterminaler i Bergen og Trondheim. Og vi har iverksett ny organisering av terminalene, for å gjøre de mer kundevennlige. Alt dette for å få mer gods over fra veg til bane.

Behovene er fortsatt store – det er ingen tvil om det. Mye må gjøres fremover. Vedlikeholdsetterslepet er stort, en stor innsats er nødvendig. Men jobben er i gang.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

9 Comments

 1. Jeg synes det er kjempebra at budsjettet for jernbane blir økt, men foruten oslo så er det ikke synlig at de pengene går til noe annet enn drift, for i de fleste tilfeller så har ikke jernbanen blitt utbygget siden 2. verdenskrig, og med dette tenker jeg på flere store strekninger som hadde trengt en overhaling, doble spor på strekninger som Oslo – Bergen, Oslo – Trondheim, Oslo – Kristiandsand – Stavanger, det er disse som har en god del å bety for brorparten av Norges befolkning, utbygging av oslo er sikkert fint nok det men det å fornye infrastrukturen på noe som ligger nord for sinsen og sør for aker brygge så kunne folk bodd i utkant strøk og fortsatt jobbet i byen

 2. Det gjøres tydligvis ikke nok: http://www.rb.no/lokale_nyheter/article7660548.ece

  Det er greit å stå for kortere turer, men flere av avgangene på Kongsvingerbanen er stappfulle allerede fra Sørumsand. Og det er forskjell på å stå, og stå som sild i tønne. Det har skjedd flere ganger det siste året at folk har besvimt på toget, fordi det er varmt, trangt og dårlig luft.

  Jeg er ikke overrasket over at du nok en gang ikke nevner Kongsvingerbanen blant skryteprosjektene, for det er tydelig at både regjeringen og NSB nedprioriterer den.

  • Behovet er enormt mange steder. Vi er igang med stort løft, men klarer ikke alle ting på en gang. Det betyr ikke at Kongsvingerbanen er glemt. Det pågår utredninger og planlegging av flere tiltak på Kongsvingerbanen. Og det gjennomføres plattformforlengelser på Sørumsand, Årnes, Fetsund og Nerdrum stasjoner. Prosjektene er todelt og fase 1 omfatter tiltak som er nødvendig for at stasjonene skal kunne motta doble togsett ved ruteendringen i desember 2014.

   • Takk for svar!

    Jeg skjønner det er stort behov mange steder. Men når man kjøper 29 nye togsett, og kun ett av de kommer på Kongsvingerbanen (og et annet togsett blir fjernet), da er det kanskje ikke så rart man føler seg nedprioritert? Flere av de andre lokaltogstrekningene inn mot Oslo har hatt doble togsett i mange år allerede.

    Senest på toget på jobb i dag, fikk ei dame et illebefinnende. Heldigvis var det to leger tilstede på toget som fikk tatt hånd om henne. Vet ikke om det var trengselen som forårsaket det i dag, men flere andre ganger har det vært oksygenmangel. Det sier kanskje noe om hvor ille det faktisk er?

    Hadde man klart å få på plass enda et ekstra togsett på Kongsvingerbanen til neste år ville det hatt STOR betydning. Med veksten man opplever i togtrafikken, og ingen bedring i tilbudet neste år, vil det bli uutholdelige tilstander.

 3. Det er eit tydelig tegn på at regjeringa er på defensiven, når trivielle rapportar om manglande evne til å gjennomføra enkle mål, vert tolka som politisk motiverte angrep. Det er prisverdig at tog i det minste er framme i debatten. Det er atskilleg meir samfunnsnyttig enn f.eks. fjollete firefelts motorvegar over Haukeli.

 4. nytter lite når alt går til reperasjon og vedlikehold kunne ikke noen milionene av det brukes på nordlandsbanen også

Comments are closed.