Hvorfor vil AP bryte loven?

I regjering var AP imot å kjøpe inn en brannbil til Oslofjordtunnelen. Aps Lise Christoffersen stemte imot FrPs initiativer i Stortinget. I opposisjon har AP plutselig snudd – nå krever de at man skal bruke bompenger til å kjøpe en brannbil. Dessverre blir det en lettvint løsning siden lovverket AP har styrt over i 8 år sier det er forbudt å bruke bompenger til å kjøpe brannbil. Ikke på noe tidspunkt har AP og Christoffersen foreslått å endre lovverket. Ergo –  AP krever en løsning som innebærer å bryte loven. Beklager, det kan ikke en regjering gjøre.

Regjeringen er i gang med å rydde opp i mange uløste saker etter de rødgrønne, så også i denne saken. Christoffersen bør likevel være litt tålmodig. Det tar tid å endre lovverket, for slike lovendringer må faktisk gjøres i Stortinget. Da kan AP vise om de faktisk mener alvor med sin snuoperasjon.

Men jeg sitter ikke og venter på lovendringer. Tunnelsikkerhet er viktig for meg og regjeringen. Straks etter regjeringsskiftet økte vi bevilgningene til tunnelsikkerhet med over 50 %. Jeg har sørget for at Samferdselsdepartementet har tatt ny kontakt med Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) vedr situasjonen. Vi avventer også en rapport om situasjonen som nå er til behandling i Vegdirektoratet. Og vi følger nøye med på disponeringen av utstyr i Nordre Follo Brannvesen og Søndre Follo brannvesen, fordi Nordre Follo har en brannbil med den kapasitet og slagkraft FrP har ønsket seg for tunnelen. Vi jobber altså med løsninger på flere nivå. AP brukte 8 år uten å ville gjøre noe. Etter 4 måneder i regjering er FrP på vei til å finne løsninger. Da bør Christoffersen spare seg spill og spetakkel.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser