No Image

Svartmaling om jernbane

October 26, 2014 Ketil 9

Siden valget er jernbanebudsjettet økt med nesten 50 %. Vår satsing ligger nå foran skjema i Nasjonal Transportplan. Det skulle man ikke tro når man les mer

No Image

Jernbanesatsing i stort monn

October 17, 2014 Ketil 2

Vi har fått mye positiv oppmerksomhet for vår satsing på vei. Bevilgninger til investeringer øker med 20 %, vedlikehold opp 43 %, bevilgning til fylkesveier les mer

No Image

Steinberg stasjon

June 22, 2014 Ketil 1

Om kort tid stopper toget igjen på Steinberg stasjon. Til å begynne med blir det to såkalte ”innsatstog”, som skal hjelpe med å avvikle pendlertrafikk les mer