Oljepenger og SSB

SSB advarer mot at oljefondet er blitt for stort for norsk økonomi. Vi må visst redusere oljepengebruken. Jeg savner noen nyanser.

For å gi en korrekt vurdering av ansvarlig nivå på oljepengebruken må man ta hensyn til om pengene brukes til forbruk eller investeringer, om de brukes i Norge eller utlandet. Det gjør ikke handlingsregelen i dag, og da er det litt meningsløst å uttale seg bastant om hvor krittstreken skal gå.

Oljepengebruken må ta hensyn til hvordan og hvor pengene brukes. Jeg er enig med SSB om at vi ikke kan bruke mer oljepenger dersom pengene brukes til å blåse opp offentlig sektor eller redusere tilbudet av arbeidskraft i Norge. Det vil redusere fremtidig vekstevne i norsk økonomi.

Det er derimot rom for økt oljepengebruk dersom vi vrir offentlig forbruk over til investeringer. Bygging av veier og jernbane fjerner flaskehalser i økonomien og når ferdig reduseres presset i økonoimen. I tillegg kan mye av denne jobben utføres gjennom midlertidig import av arbeidskraft. Det meldes om mye ledig kapasitet fra europeiske entreprenører. FrP har som mål at god infrastruktur skal være en konkurransefordel for Norge, men da må vi satse betydelig mer enn i dag.

Handlingsregelen er full av hull, og ikke fungerer som god indikator for ansvarlig økonomisk politikk.  Oljeinvesteringer skjer på utsiden av regelen, veibygging skjer innenfor. Men jeg nekter å tro at oljeaktivitet ikke har noen virkning på norsk økonomi, mens veibygging angivelig er svært inflasjonsdrivende.

Tilsvarende regnes penger til bistand innenfor regelen. Dersom man reduserer statens oljeinvesteringer med 10 mrd kroner og istedet gir pengene til investeringer i Afrika , så vil det ifølge handlingsregelen ØKE presset i norsk økonomi, selv om realitetene er at man reduserer aktiviteten i norsk økonomi. Det gir ingen mening, og derfor må handlingsregelen endres.

I dag spares oljepenger i utlandet til 1,8 % rente. Samtidig lånefinansieres norske veier med kapital fra utlandet, men til ca 3 % rente i snitt. Dermed blir ikke presseffekten i norsk økonomi mindre, men «A/S Norge» kommer i en situasjon hvor vi låner ut vår overskudd billig og låner penger tilbake dyrt. Dette er helt meningsløst, men aksepteres av handlingsregelen. De øvrige partier bør snart innse dette.

Jeg er likevel fornøyd med at SSB kommer ut med sine anslag. Jeg håper alle sjefsøkonomene i de norske bankene tør tallfeste sine anslag for «ansvarlig oljepengebruk» FØR regjeringen fremlegger sitt utkast til statsbudsjett. Da vil man se at økonomene har en stor bredde av anslag, og at definisjonen av «ansvarlighet» vurderes ulikt fra mange økonomer.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

1 Comment

  1. Veldig interessant syn, er enig i at handlingsregelen er utdatert. Sliter også med å forstå hvordan utenlandske entrepenører som gjør en tidsavgrenset jobb i Norge kan være med på å overopphete økonomien. 

Comments are closed.