Tryggere vinterveier

Jeg er bekymret over kaoset vi opplever på våre veier hver vinter. Mange steder står store lastebiler på tvers i veien. Det er en utfordring både for trafikksikkerhet og fremkommelighet. Store køer og frustrerte bilister er ofte resultatet.

Regjeringen har igangsatt en rekke tiltak for å avbøte og løse disse utfordringene. Vi har intensivert kontrollen av vogntog – både norske og utenlandske. Vi må få stoppet biler i dårlig teknisk stand, med dårlige dekk eller uten kjettinger. Jeg har i løpet av den korte tiden etter valget hatt flere møter med lastebilnæringen, Statens vegvesen og politiet. Vi må få et ærlig bilde av situasjonen og utfordringene, og vi må se på hvordan politiet og Vegvesenet bedre kan koordinere sin innsats og bidra til at trafikkproblemer ikke oppstår. I dette arbeidet ser vi muligheter for å øke innsatsen med de ressursene vi allerede har, men også behovet for å justere på lovverket.

Et av mange tiltak vi nå jobber med er et såkalt ”vinterførerkort”. Enkelt sagt handler det om å stille krav om blant annet glattkjøringskurs og kunnskap om kjettingbruk . Standard kunnskap for de fleste norske sjåfører, men ikke nødvendigvis for alle. I opposisjon tok FrP dette opp i Stortinget, men det ble avvist av den da sittende regjering fordi det kunne komme i konflikt med EU. Nå kan vi, i regjering, jobbe for å få det på plass og om nødvendig utfordre EU.

Jeg er glad for at AP nå har valgt å støtte dette arbeidet ved å fremme forslag i Stortinget. Riktignok er det litt uvanlig å fremme forslag i Stortinget om en sak regjeringen allerede er i gang med å gjennomføre, men la gå. Bred støtte i Stortinget gjør at vi kan fokusere arbeidet på å gjennomføre løsninger fremfor å diskutere om man har et problem.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser