Vedr Tjernfjelltunnelen og Rv 77

Avisa Nordland holder på å skape en kunstig nyhet om Rv 77. Avisen gir inntrykk av at ny regjering forsinker arbeidet med Tjernfjelltunnelen. Det er feil. Rødgrønne politikere hiver seg på og er ”kritiske” og ”skuffet”. Hva med å se på faktum? Den rødgrønne regjeringen hadde ingen planer om å bygge tunnelen i denne stortingsperioden. FrPs representanter fra Nordland har derimot diskutert Rv 77 med meg flere ganger. Målet er raskere realisering. Avisa Nordland spurte meg torsdag om prosjektet. Mitt svar var at i første omgang vil jeg få ferdig planene for E6 gjennom Nordland. Det betyr IKKE at alle øvrige veiprosjekter legges på is, slik avisen gir inntrykk av.

Ja, FrP har tidligere foreslått å fremskynde bygging av tunnelen. Dette ønsket har vi fortsatt, og vi har i regjeringsplattformen kjempet inn en stor satsing på samferdsel. Samtidig har vi ikke diktatorisk makt selv om vi sitter i regjering. Vi trenger flertall i Stortinget for å få bevilget penger til veiprosjekter. FrP/H er i mindretall. I statsbudsjettet for 2014 foreslo vi større veibevilgninger enn de øvrige partier (Ap, SV, SP, KrF, V) i Stortinget ville støtte. Stortinget forhandlet altså ned våre foreslåtte veibevilgninger, men satsingen ble likevel betydelig større enn den rødgrønne regjeringen foreslo. Er man misfornøyd med veibevilgningene så er det ikke FrP eller Høyre som er bremsen, tvert imot. Det blir derfor hult når AP kritiserer FrP.

AP har også vært imot FrPs forslag om et statlig investeringsselskap for veibygging. Med FrP i regjering blir dette nå en realitet, noe som vil gi et løft i måten vi planlegger og bygger vei i Norge. Vi har også opprettet et infrastrukturfond på 30 mrd kr, i tråd med FrPs forslag. Vi vil bygge raskere og smartere. Stadig flere fremmer nå kraftig kritikk mot rødgrønn veipolitikk, med altfor lang planleggingstid, korte strekninger og kostbare prosesser. Med ny regjering kan, og vil, vi rette opp i dette.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

2 Comments

  1. Hei!

    Helt kort, så vidt jeg vet er det ingen E-6 hverken til eller i Bodø kommune, så hvor mye penger har Fauske og Bodø kommune mottatt til Rv-80 (Valnesfjordtunnelen). bypakken i Bodø og kystriksvegen Bodø – Saltstraumen (RV-17)? Her er det brukt/brukes det flere milliarder tilsammen.

    Dette er altså blitt prioritert foran tunnel gjennom Tjernfjellet på Rv-77. For de som kjører her henger livet i en tynn tråd! Så forklar meg denne omprioriteringen som gjøres hele tiden, hvem er ansvarlig for den?

    • Non, Patrick. F.Pas compris le sujet. Élève inattentif. Ne se concentre pas. Semble ne pas pouvoir fournir l’effort de compréhension pour lire un texte. Énonce deux contre sens.Nous ne pouvons que recommander le redoublement, ou l&ooeur;sriqntation vers une filière technique.

Comments are closed.