E18 Vestfold – allerede et halvt år siden fremskyndet åpning

I dag er det seks måneder siden E18 Tønsberg – Sandefjord åpnet for firefelts trafikk. Seks måneder med gode erfaringer – bedre fremkommelighet, kraftig reduksjon i trafikkulykker og samtidig høyere fartsgrense. Erfaringene viser hvorfor det er fornuftig å bygge bedre veier. Det binder regioner sammen, det reduserer reisetiden og det gjør turen tryggere.

Etter regjeringsskiftet er satsingen på vei økt kraftig. I 2015 vil vedlikeholdsetterslepet reduseres for første gang på mange tiår. En rekke nye veiprosjekter igangsettes, og bevilgningen til planlegging av nye veier dobles. Men vel så viktig er vårt arbeid for å bygge raskere, bedre og billigere. Og E18 i Vestfold viser at det er mulig.

Da H/FrP overtok regjeringsmakten var planen at E18 strekningen skulle stå ferdig mot slutten av 2014. Men alle som kjørte på ”anleggsveien” de siste årene var forundret over fremdriften. Til og med entreprenørene sa allerede i 2012 at dette var mulig å åpne raskere. Bård Hoksrud utfordret den rødgrønne regjeringen, men ingen grep ble tatt inntil regjeringsskiftet var et faktum.

Etter våre initiativ til møter med entreprenørene og Statens Vegvesen ble det klart at veien kunne åpnes tidsnok til fellesferien. Og da bestemte vi at det skulle skje. Dette var ikke enkel gimmick, slik enkelte later som. Det handlet om trafikksikkerhet. På E18 Vestfold var det flere ulykker i anleggsperioden, og sommertrafikken ville gitt ekstra trafikkøkning. Prisen for raskere ferdigstillelse er liten sammenlignet med samfunnets kostnader ved ulykker. Den tekningen ligger også til grunn når vi som nevnt øker vedlikeholdsbudsjettet kraftig.

Gode veier binder landet vårt sammen. Det bedrer situasjonen for pendlere og yrkessjåfører, samtidig som det øker trafikksikkerheten på veiene. Det kommer oss alle til gode.

About Ketil 381 Articles
Oppvokst på bensinstasjon på Bryne. Utdannet på University of Toledo i Ohio - Economics og Political Science Jobbet i rederi og bilbransjen Tidligere stortingsrepresentant og samferdselsminister Nå på søken etter nye opplevelser

Comments are closed.